Slyšení

Všechny záznamy

Výbor může uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů a příspěvků přednášejících.

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 07-01-2019 - 13:42
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”.

The aim was to evaluate how the LEADER programme had worked over the past, what its added value was and how it could be improved in the future, especially in light of the on-going CAP reform. In order to have a large spectrum of points of view, representatives from the European institutions, governments and stakeholders with experience on the ground participated.

Panel I - Institutional and government perspective

   What indicators for rural development for monitoring and evaluation? - Specific achievements of Leader - J. Loriz-Hoffmann
   Tracking overall inputs and outputs in rural development - How can we measure the added value of the Leader programme in the future? - J. Figueiredo
   The global impact of rural development programmes in rural areas - Leader in Scotland - A. Prior

Panel II - Stakeholder perspective

   Local partnerships for rural development and innovation - M. J. Botelho
   Leader experiences in Italy - R. Fargione
   Lessons from the past - how to improve Leader in the future - P. Soto
   Speaking notes - R. Lukesch