Nejnovější události

Next AGRI meetings

18-10-2018 - 09:25

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

22-10-2018 19:30 / 22:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

15-10-2018 - 15:15
AGRI Schůze
09-10-2018 - 14:36
AGRI Schůze
09-10-2018 - 09:06
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy