Nejnovější události

Next AGRI meetings: 22/23 - 29 November 2017

14-11-2017 - 10:25

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

20-11-2017 15:00 / 18:30 ENVI AGRI ITRE PETI
22-11-2017 09:00 / 12:30 AGRI
23-11-2017 09:00 / 13:00 AGRI

Multimediální Kknihovna

13-11-2017 - 19:07
AGRI Schůze
09-11-2017 - 09:07
AGRI Schůze
06-11-2017 - 15:14
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy