Nejnovější události

Next AGRI meetings

12-06-2018 - 12:17

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

09:00 / 11:00 AGRI

Multimediální Kknihovna

20-06-2018 - 09:08
AGRI Schůze
11-06-2018 - 20:17
AGRI Schůze
04-06-2018 - 15:09
AGRI ENVI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy