Nejnovější události

Next AGRI meetings: 13-14 July 2016

22-06-2016 - 10:05

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

21-06-2016 - 15:16
AGRI Schůze
21-06-2016 - 09:00
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy