Nejnovější události

Next AGRI meetings: 25 September, 2 and 9-10 October 2017

22-09-2017 - 12:27

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

25-09-2017 15:00 / 19:00 AGRI

Multimediální Kknihovna

31-08-2017 - 09:15
AGRI Schůze
30-08-2017 - 15:17
AGRI Schůze
30-08-2017 - 09:10
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy