Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next AGRI meeting: 3-4 September in Brussels

Wednesday 3 September: 9:00-12:30 and 15:00-18:30 (in camera 17:30-18:30) - Meeting room: JAN 6Q2
 
Thursday 4 September: 9:00-12:30 (in camera 11:00-12:30) - Meeting room: JAN 4Q2
 
Meetings are open to the public. However, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu

   
 
Nenechte si ujít
 
Risk and opportunities of an EU-US trade agreement for the EU agri-food sector

Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) were launched in June 2013 with potential important implications in the field of agriculture. Gabriel Felbermayr from the IFO Institute-Leibniz for Economic Research at The University of Munich will present a Study prepared for AGRI Members on "Risks and Opportunities for the EU Agri-Food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement" (3 September at 16.30 room JAN6Q2).

   
Italian Presidency programme

Maurizio Martina, President-in-office of the Agriculture Council and Italian Minister of Agriculture, Food and Forestry policies, will present the priorities of the Italian Presidency in the field of agriculture and rural development to AGRI Members on 3 September at 11.30 (room JAN6Q2). He will also update Members on preparations for the Universal Expo Milan 2015.

   
Russian import ban on EU food products

European producers have been hit hard by the import ban on EU food products imposed by the Russian Federation since the 7th of August. The Commission will be invited to present during the AGRI meeting on 4 September at 09.00 the urgent market measures taken to alleviate the losses experienced by EU producers - mainly support measures for market withdrawals in the fruit and vegetable sector and intervention measures in the milk sector - and to update AGRI Members on the latest market trends, and further possible measures (room JAN4Q2).

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. fungování a rozvoje společné zemědělské politiky;
2. rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;
3. právních předpisů týkajících se:
a) veterinárních a rostlinolékařských záležitostí a krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před
nebezpečím pro lidské zdraví,
b) chovu a dobrých životních podmínek zvířat;
4. zlepšování jakosti zemědělských produktů;
5. dodávek zemědělských surovin;
6. Odrůdového úřadu Společenství;
7. lesnictví a agrolesnictví.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte ve výboru COMAGRI!
 
 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.
 
Působnost výboru AGRI zahrnuje tyto oblasti politik: společnou zemědělskou politiku (SZP), zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin, kvalitu zemědělských produktů, lesnictví a agrolesnictví.
 
Vedle legislativní práce sleduje výbor AGRI uplatňování SZP a další důležité otázky, např. zajišťování potravin. V této oblasti úzce spolupracuje s Komisí, Radou a dalšími institucemi EU a jinými zúčastněnými stranami.
 
Výbor AGRI má 45 řádných členů a 45 náhradníků, z nichž všichni pracují s velkým nasazením.
 
Tyto internetové stránky poskytují celou řadu informací ve všech jazycích EU, s jejichž pomocí budete moci práci výboru sledovat: pořady jednání výborů, živé datové přenosy („webstreaming“) ze schůzí výboru, zprávy a pozměňovací návrhy, profily poslanců a kontaktní údaje atd. Příjemný zážitek!
 
Czesław Adam Siekierski
předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova