Nejnovější události

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

30-08-2016 - 09:10
AGRI Schůze
19-07-2016 - 08:37
AGRI Schůze
14-07-2016 - 09:11
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy