Nejnovější události

Next AGRI meetings: 29-30 May and 12 June 2017

29-05-2017 - 09:53

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

09:00 / 12:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

15-05-2017 - 19:12
AGRI Schůze
03-05-2017 - 09:05
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy