Nejnovější události

Next AGRI meetings: 22-23 January 2018

18-01-2018 - 14:28

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

22-01-2018 16:00 / 18:30 AGRI
23-01-2018 09:00 / 11:00 AGRI
23-01-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

11-01-2018 - 09:13
AGRI Schůze
07-12-2017 - 14:14
AGRI Schůze
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy