Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next AGRI meeting

The next ComAGRI meeting will take place on 3 and 4 September:
 
Wednesday 3 September: 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30,
Thursday 4 September: 9h00 - 12h30
Brussels
Meeting room: ASP A3G3
 
Meetings are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Overview of the work of the AGRI Committee during the 2009-2014 legislative term

This document gives an overview of the main activities and initiatives of the Committee on Agriculture and Rural Development during the 7th term of the European Parliament. The beginning of that parliamentary term coincided with the completion of the Lisbon Treaty ratification process and application of the codecision procedure, giving Parliament new powers and remits in the legislative process in this area.

   
Czeslaw Adam Siekierski elected Chair of the Committee on Agriculture

Czeslaw Adam Siekierski (EPP, PL) is the new Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI), elected by acclamation on 7 July 2014.
During its constituent meeting, the Committee has also elected its Vice-Chairs Eric Andrieu (S&D, FR - 1st Vice-Chair), Janusz Wojciechowski (ECR, PL - 2nd Vice-Chair), Clara Eugenia Aguilera Garcia (S&D, ES - 3rd Vice-Chair) and Vasilica Viorica Dăncilă (S&D, RO - 4th Vice-Chair).
Together, the Chair and Vice-Chairs make up the Bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half-year term.
 

 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. fungování a rozvoje společné zemědělské politiky;
2. rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;
3. právních předpisů týkajících se:
a) veterinárních a rostlinolékařských záležitostí a krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před
nebezpečím pro lidské zdraví,
b) chovu a dobrých životních podmínek zvířat;
4. zlepšování jakosti zemědělských produktů;
5. dodávek zemědělských surovin;
6. Odrůdového úřadu Společenství;
7. lesnictví a agrolesnictví.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte ve výboru COMAGRI!
 
 

available soon