Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
New Draft Budget for 2015

Following the failure of the conciliation procedure on the 2015 EU budget and various pending amending budgets for the current year, the Committee on Budgets at its meeting of 3/4 December will examine the new Draft Budget presented by the Commission on 28 November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
3. odhadu výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
5. finančních činností Evropské investiční banky, které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;
6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;
7. finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
8. sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 95 odst. 1, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na internetových stránkách Rozpočtového výboru Parlamentu, jenž je jednou ze složek evropského rozpočtového orgánu. Rozpočtový výbor, složený z 41 členů a stejného počtu náhradníků, posuzuje a schvaluje společně s Radou rozpočet Unie.
 
V členských státech EU byly parlamenty původně ustaveny, aby hlasovaly o daních, a to ještě předtím, než začaly plnit svou roli zákonodárce. Evropská unie zatím daně sama nevybírá, neboť tato pravomoc zůstává v působnosti členských států, dokud EU nebude mít vlastní zdroje. Evropská unie však disponuje rozpočtem, jenž umožňuje realizovat její politiky a zajistit řádný chod jejích orgánů.
 
Veškerou svou energii, zkušenosti a přesvědčení proto věnuji tomu, aby se z rozpočtu EU stal důvěryhodný nástroj, jenž bude přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. V této souvislosti se těším na práci spojenou s přezkumem víceletého finančního rámce v polovině období, jenž bude významným mezníkem pro opětovné vyjednávání s Radou. Čekají nás však i jiné důležité úkoly, jakými je rozpočet eurozóny, vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů či opakovaně nastolovaná otázka nezaplacených závazků. V zájmu podpory opětovného nabytí nové dynamiky a nalezení opodstatněnosti evropského projektu je tudíž Rozpočtový výbor odhodlán  beze zbytku naplnit své poslání.
 
Přeji vám příjemnou návštěvu,
 
Jean Arthuis