Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Historie rozpočtu EU
14-06-2019 Podrobná analýza

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Ve stručnosti

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Studie

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Studie

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Studie

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Studie

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Studie

Integrated Territorial Investments as an Effective Tool of the Cohesion Policy
15-03-2019 Podrobná analýza