Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A7-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 17 March 2014

Datum : 15-04-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)03-17-1 PE 532.286v02-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/7/15379

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 29 May 2013

Datum : 09-04-2014

Číslo :

LIBE_PV(2013)05-29-2 PE 532.388v01-00
LIBE CONT

Dokumenty v téže složce LIBE/7/12699

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 7. dubna 2014 - Pondělí, 7. dubna 2014

Datum : 28-03-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)04-07_1 PE 532.338v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie

Datum :25-03-2014

Číslo :

A7-0251/2014 PE 524.832v02-00
LIBE CONT

Ingeborg GRÄSSLE , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Dokumenty v téže složce CJ09/7/12965

POZM. NÁVRHY

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012

Datum :24-03-2014

Číslo :

A7-0240/2014 PE 521.647v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumenty v téže složce CONT/7/14197

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZPRÁVA o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012

Datum :21-03-2014

Číslo :

A7-0222/2014 PE 521.628v02-00
CONT

Markus PIEPER

Dokumenty v téže složce CONT/7/14288

POZM. NÁVRHY
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Je mi velkým potěšením přivítat Vás na webových stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Tyto stránky mají občanům umožnit sledovat naši práci.
 
Výbor CONT zkoumá, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky z rozpočtu EU, jak jsou plněny stanovené cíle a zda jsou programy efektivní z hlediska nákladů, a zajišťuje, aby byly peníze evropských daňových poplatníků vynaloženy účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy EU. V této souvislosti je výbor úzce spjat s Účetním dvorem a na základě výsledků auditů Účetního dvora navrhuje zlepšení s cílem zajistit řádné finanční řízení.
 
Kromě toho spolupracuje výbor CONT s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v zájmu posílení boje proti podvodům a korupci ve vztahu k rozpočtu EU.
 
Hlavním nástrojem výboru CONT je udělování „absolutoria“. Během tohoto postupu výbor CONT zkoumá, jak všechny zúčastněné subjekty, tj. mimo jiné Komise, Parlament, ostatní orgány, instituce a agentury, plní rozpočet EU.
 
Pokud Vás zajímá, jak uplatňujeme teorii v praxi, doporučuji vám podívat se na naše zprávy. Můžete také sledovat přímé přenosy z našich schůzí a procházet jednotlivé odkazy na této stránce, které by vám měly poskytnout lepší představu o práci výboru CONT.
 
V případě jakýchkoli dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.
 
 
Michael Theurer