Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 22. září 2014 - Úterý, 23. září 2014

Datum : 22-09-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)09-22_1 PE 537.492v02-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Datum : 16-09-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v03-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 7 July 2014

Datum : 15-09-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)07-07-1 PE 536.150v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 22 July 2014

Datum : 15-09-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)07-22-1 PE 537.207v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/00756

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 15/2013 (2013 discharge): Has the Environment component of the LIFE programme been effective?

Datum : 15-09-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)535987 PE 535.987v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report No 2/2014 (2013 Discharge) "Are Preferential Trade Arrangements adequately managed?"

Datum : 10-09-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536036 PE 536.036v01-00
CONT

Bart STAES

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2015 – all sections

Datum : 09-09-2014

Číslo :

CONT_AD(2014)536026 PE 536.026v02-00
CONT

Markus PIEPER

Dokumenty v téže složce CONT/8/00603

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 4 - Návrh zprávy - Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

Datum : 08-09-2014

Číslo :

CONT_AM(2014)537350 PE 537.350v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumenty v téže složce CONT/8/00247

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 18/2013 (udělení absolutoria za rok 2013): Spolehlivost výsledků kontrol, které provádějí členské státy u zemědělských výdajů

Datum : 08-09-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v02-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 5 - Návrh zprávy - Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

Datum : 04-09-2014

Číslo :

CONT_AM(2014)537352 PE 537.352v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

Dokumenty v téže složce CONT/8/00219

Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše Inge Gräßle