Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 16/2013 (2013 discharge) "Taking stock of 'single audit' and the Commission's reliance on the work of national audit authorities in cohesion"

Datum : 01-08-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536052 PE 536.052v02-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  ÄNDERUNGSANTRÄGE 1 - 4 - Entwurf einer Stellungnahme - zum Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2015 – alle Einzelpläne

Datum : 24-07-2014

Číslo :

CONT_AM(2014)537190 PE 537.190v01-00
CONT

Markus PIEPER

Dokumenty v téže složce CONT/8/00603

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě č. 17/2013 Evropského účetního dvora (absolutorium za rok 2013): „Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií v kontextu vnější pomoci“

Datum : 17-07-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536023 PE 536.023v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 18/2013 (udělení absolutoria za rok 2013): Spolehlivost výsledků kontrol, které provádějí členské státy u zemědělských výdajů

Datum : 16-07-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 22. července 2014 - Úterý, 22. července 2014

Datum : 10-07-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)07-22_1 PE 536.171v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

Datum : 07-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)535988 PE 535.988v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

Datum : 03-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)536042 PE 536.042v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

Datum : 03-07-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)536026 PE 536.026v01-00
CONT

Markus PIEPER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-07-2014

References :

Dokumenty v téže složce CONT/8/00603

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Available soon.