Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 5. listopadu 2014 - Čtvrtek, 6. listopadu 2014

Datum : 24-10-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)11-05_1 PE 541.413v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 7 October 2014

Datum : 24-10-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)10-07-1 PE 539.657v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/01476

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 13 October 2014

Datum : 24-10-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)10-13-1 PE 539.809v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/01481

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 16 October 2014

Datum : 24-10-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)10-16-1 PE 539.840v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/01529

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 4/2014 (2013 Discharge): “Integration of EU water policy objectives with the CAP: a partial success”

Datum : 24-10-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536029 PE 536.029v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2013 (2013 Discharge): “Getting the Gross National Income (GNI) data right: a more structured and better-focussed approach would improve the effectiveness of the Commission’s verification”

Datum : 22-10-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v04-00
CONT

Bart STAES

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2014 (2013 Discharge): The establishment of the European External Action Service

Datum : 17-10-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537488 PE 537.488v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2014 (udělení absolutoria za rok 2013) „Řídila Komise začleňování podpory vázané na produkci do režimu jednotné platby účinně?“

Datum : 17-10-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)539488 PE 539.488v03-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013

Datum : 15-10-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)539825 PE 539.825v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 16. října 2014 - Čtvrtek, 16. října 2014

Datum : 07-10-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)10-16_1 PE 539.634v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/01529

Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

 
Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše
 
Inge Gräßle