Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Monday 8 December 2014 - Monday 8 December 2014

Datum : 27-11-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)12-08_1 PE 544.159v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 9/2014 (2013 Discharge) "Is the EU investment and promotion support to the wine sector well managed and are its results on the competitiveness of EU wines demonstrated?"

Datum : 26-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537549 PE 537.549v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Datum : 25-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v04-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Datum : 25-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Datum : 21-11-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)539750 PE 539.750v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 1. prosince 2014 - Úterý, 2. prosince 2014

Datum : 20-11-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)12-01_2 PE 544.106v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 13/2014 (2013 Discharge): “EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti”

Datum : 20-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. listopadu 2014 - Čtvrtek, 20. listopadu 2014

Datum : 13-11-2014

Číslo :

CONT_OJ(2014)11-20_1 PE 541.621v01-00
CONT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 15/2014 (2013 Discharge) "The External Borders Fund has fostered financial solidarity but requires better measurement of results and needs to provide further EU added value"

Datum : 12-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)539490 PE 539.490v01-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 6/2014 (udělení absolutoria za rok 2013): Dosáhla podpora z fondů politiky soudržnosti na výrobu energie z obnovitelných zdrojů dobrých výsledků?

Datum : 12-11-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)539505 PE 539.505v01-00
CONT

Miroslav POCHE

Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

 
Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše
 
Inge Gräßle