Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 16/2013 (absolutorium za rok 2013): „Inventura ‚jednotného auditu‘ (single audit) a spolehlivost práce vnitrostátních auditních orgánů v oblasti soudržnosti z hlediska Komise“

Datum : 17-12-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536052 PE 536.052v04-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 1 December 2014

Datum : 16-12-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)12-01-2 PE 544.123v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/02095

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors Special Report No 14/2014 (2013 Discharge): "How do the EU institutions and bodies calculate, reduce and offset their greenhouse gas emissions?"

Datum : 16-12-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)539491 PE 539.491v01-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the Prospects for the EU dairy sector - Review of the implementation of the Dairy package

Datum : 12-12-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)541466 PE 541.466v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-01-2015

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 89 - Návrh zprávy - k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

Datum : 12-12-2014

Číslo :

CONT_AM(2014)544118 PE 544.118v02-00
CONT

Georgi PIRINSKI

Dokumenty v téže složce CONT/8/01672

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Datum : 12-12-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2013 (2013 Discharge): “Getting the Gross National Income (GNI) data right: a more structured and better-focussed approach would improve the effectiveness of the Commission’s verification”

Datum : 09-12-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v05-00
CONT

Bart STAES

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 10/2014 (2013 Discharge): "The effectiveness of European Fisheries Fund support for aquaculture"

Datum : 08-12-2014

Číslo :

CONT_DT(2014)541359 PE 541.359v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

STANOVISKO k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013

Datum : 05-12-2014

Číslo :

CONT_AD(2014)539825 PE 539.825v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumenty v téže složce CONT/8/01671

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZÁPIS - Středa, 5. listopadu 2014

Datum : 04-12-2014

Číslo :

CONT_PV(2014)11-05-1 PE 541.484v01-00
CONT

Dokumenty v téže složce CONT/8/01836

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

 
Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše
 
Inge Gräßle