Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
►Tuesday, 22 July 2014
 
►from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30.
 
► meeting room: Paul-Henri Spaak - PHS P4B001

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nenechte si ujít
 
Exchange of views with Commissioner-designate Jacek Dominik

Following the election to the European Parliament of former Commissioner Janusz Lewandowski, the Committee on Budgets, with the participation of the Committee on Budgetary Control, held an exchange of views with Jacek Dominik on 14.07.14 in Strasbourg. Mr Jacek Dominik has been designated for the portfolio of Financial Programming and Budget. His mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up. Following the exchange of views, the European Parliament will vote on Mr Dominik's appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14.

   
Ingeborg Grässle elected Chair of the Committee on Budgetary Control

Ingeborg Grässle (EPP) is the new Chair of the Committee on Budgetary Control, elected by acclamation on 07.07.2014. During its constituent meeting, the Committee also elected its Vice-Chairs: Derek Vaughan (S&D), Igor Šoltes (Greens), Martina Dlabajova (ALDE) and Dan Nica (S&D).
 
Together, the Chair and the Vice-Chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Committee on Budgetary Control will take place on 22 July.
 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;
 
2.    závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;
 
3.    kontroly finančních činností Evropské investiční banky;
 
4.    sledování nákladů a užitku jednotlivých forem financování Unie při provádění politik Unie na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to se zapojením specializovaných výborů, a na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve spolupráci s nimi při přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora;
 
5.    vztahů s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, opatření, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto případů, důsledné ochrany finančních zájmů Unie a příslušných kroků evropského veřejného žalobce v této oblasti;
 
6.    vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;
 
7.    finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Available soon.