Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

► Thursday, 8 January 2015 from 9.00 to 12.30
 
     Meeting room: ASP (Altiero Spinelli) 5G 3
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
European Commission and other Institutions Budget Discharge 2013

On 8.1.15 the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with Commissioner Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) on the European Commission Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Alex Brenninkmeijer (Rapporteur: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for this hearing: Dan Nica).
 
Moreover, during the same meeting, CONT Members will also hold an exchange of views on the 2013 Discharge to the other Institutions, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible Baudilio Tomé Muguruza (Rapporteur Ryszard Czarnecki).
 

   
Financial rules applicable to the general budget of the Union

On 8.1.2015 the Budgetary Control Committee will discuss the draft opinion of the Committee on Budgets on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on financial rules applicable to the budget of the Union.
 
(CONT Draftsman:  Tamás Deutsch)
Deadline for tabling amendments: 13 January 2015
Adoption in CONT: 21 January 2015

 
Další informace
 
ECA Special report on EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti

On 11.12.2014, a joint Budgetary Control/Development Committees presentation of the Special Report No 13/2014 took place under the chairmanship of Ingeborg Gräßle and Linda McAvan, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Hans Gustaf Wessberg.  Members had an exchange of views about the management and implementation of EU support for the rehabilitation in Haiti following the earthquake.
 
Rapporteur: Jens Geier

   
European Commission and European Development Fund (EDF) Discharge 2013

On 11.12.2014 the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with Commissioner Neven Mimica (International Cooperation & Development) on the European Commission and EDF Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Danièle Lamarque, (Rapporteur for the Commission: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for the hearing on the Commission discharge: Igor Šoltes; Rapporteur for EDF discharge: Martina Dlabajová).

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;
 
2.    závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;
 
3.    kontroly finančních činností Evropské investiční banky;
 
4.    sledování nákladů a užitku jednotlivých forem financování Unie při provádění politik Unie na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to se zapojením specializovaných výborů, a na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve spolupráci s nimi při přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora;
 
5.    vztahů s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, opatření, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto případů, důsledné ochrany finančních zájmů Unie a příslušných kroků evropského veřejného žalobce v této oblasti;
 
6.    vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;
 
7.    finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

 
Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše
 
Inge Gräßle