Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 16 - Návrh zprávy Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 22 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 20 - Návrh zprávy Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

ZÁPIS - Středa, 24. července 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ZÁPIS - Středa, 10. července 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT