Pracovní dokumenty


Pracovní dokumenty jsou dokumenty, které souvisí s vypracováním zpráv a stanovisek. Výbory často používají formu pracovního dokumentu ke zveřejňování vysvětlujících prohlášení svých zpráv.
Přístup ke všem pracovním dokumentům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 5/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD): cenná podpora, ale její příspěvek ke snižování chudoby není ještě stanoven

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 12/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 7/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Opatření EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče: velké ambice, ale je třeba zlepšit řízení“

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA