Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 28 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT