Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2019/0099(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

2019/0078(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

2019/0076(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

2019/0070(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
DEVE

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
DEVE

stanovisko

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

2018/0358(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

stanovisko

Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)

2018/0329(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
DEVE

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

2018/2168(DEC) Postup udělování absolutoria
DEVE

stanovisko