Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Wednesday 23 January 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 21. ledna 2019 - Úterý, 22. ledna 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Čtvrtek, 17. ledna 2019

17-01-2019 REGI_OJ(2019)01-17_1 PE 632.819v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

15-01-2019 CJ19_OJ(2019)01-22_1 PE 632.885v01-00
DEVE AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 21 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

15-01-2019 AFET_OJ(2019)01-21_1 PE 632.909v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Wednesday 23 January 2019

15-01-2019 ITRE_OJ(2019)01-23_1 PE 632.904v02-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

15-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-29_1 PE 632.905v01-00
IMCO