Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Čtvrtek, 27. dubna 2017

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 25. dubna 2017 - Úterý, 25. dubna 2017

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. dubna 2017 - Úterý, 25. dubna 2017

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. dubna 2017 - Úterý, 25. dubna 2017

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. dubna 2017 - Úterý, 25. dubna 2017

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

20-04-2017 JURI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.069v01-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 April 2017 - Thursday 27 April 2017

19-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-27_1 PE 603.055v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 24 April 2017 - Tuesday 25 April 2017

19-04-2017 PETI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.048v01-00
PETI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. dubna 2017 - Úterý, 25. dubna 2017

18-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-24_1 PE 603.033v01-00
LIBE