Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 28. června 2018 - Čtvrtek, 28. června 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_1 PE 623.774v01-00
EMPL ECON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 28. června 2018 - Čtvrtek, 28. června 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_2 PE 623.773v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 25. června 2018 - Pondělí, 25. června 2018

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

22-06-2018 CJ16_OJ(2018)07-02_1 PE 623.858v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

22-06-2018 ECON_OJ(2018)07-02_1 PE 623.857v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 BUDG_OJ(2018)06-28_1 PE 623.831v01-00
BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 25. června 2018 - Pondělí, 25. června 2018

21-06-2018 CONT_OJ(2018)06-25_1 PE 623.829v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-28_1 PE 623.850v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Monday 9 July 2018 - Tuesday 10 July 2018

21-06-2018 FEMM_OJ(2018)07-09_1 PE 623.838v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 PEST_OJ(2018)06-28_1 PE 622.239v01-00
PEST