Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 ENVI_OJ(2018)01-24_1 PE 616.652v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 REGI_OJ(2018)01-24_1 PE 616.633v01-00
REGI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. ledna 2018 - Čtvrtek, 25. ledna 2018

24-01-2018 PECH_OJ(2018)01-24_1 PE 616.584v03-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

24-01-2018 SEDE_OJ(2018)01-24_1 PE 616.653v02-00
SEDE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 23. ledna 2018 - Úterý, 23. ledna 2018

23-01-2018 AFET_OJ(2018)01-23_1 PE 616.611v02-00
AFET

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 22. ledna 2018 - Úterý, 23. ledna 2018

22-01-2018 EMPL_OJ(2018)01-22_1 PE 616.621v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 22. ledna 2018 - Úterý, 23. ledna 2018

22-01-2018 AFCO_OJ(2018)01-22_1 PE 616.635v01-00
AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 18. ledna 2018 - Čtvrtek, 18. ledna 2018

18-01-2018 CONT_OJ(2018)01-18_1 PE 615.502v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

17-01-2018 DEVE_OJ(2018)01-24_1 PE 616.649v01-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Thursday 25 January 2018

17-01-2018 ECON_OJ(2018)01-24_1 PE 616.650v01-00
ECON