Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 11 April 2017 - Wednesday 12 April 2017

11-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-11_1 PE 602.747v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 3. dubna 2017 - Pondělí, 3. dubna 2017

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 27. března 2017 - Pondělí, 27. března 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Tuesday 11 April 2017 - Tuesday 11 April 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)04-11_2 PE 601.183v01-00
LIBE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 27. března 2017 - Pondělí, 27. března 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 27. března 2017 - Pondělí, 27. března 2017

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. března 2017 - Čtvrtek, 23. března 2017

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. března 2017 - Čtvrtek, 23. března 2017

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL