Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 9 novembre 2016 - Jeudi 10 novembre 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. října 2016 - Čtvrtek, 20. října 2016

20-10-2016 AFET_OJ(2016)10-20_1 PE 592.193v02-00
AFET

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. října 2016 - Čtvrtek, 20. října 2016

20-10-2016 AFCO_OJ(2016)10-20_1 PE 592.246v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 24 October 2016 - Monday 24 October 2016

19-10-2016 AFET_OJ(2016)10-24_1 PE 592.318v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Monday 7 November 2016

19-10-2016 CJ25_OJ(2016)11-07_1 PE 592.313v01-00
FEMM AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

19-10-2016 FEMM_OJ(2016)11-07_1 PE 592.319v01-00
FEMM

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. října 2016 - Pondělí, 24. října 2016

18-10-2016 BUDG_OJ(2016)10-24_1 PE 592.274v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

18-10-2016 IMCO_OJ(2016)11-09_1 PE 592.265v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 8 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

18-10-2016 PANA_OJ(2016)11-08_1 PE 592.230v01-00
PANA

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. října 2016 - Čtvrtek, 20. října 2016

17-10-2016 CONT_OJ(2016)10-20_1 PE 592.233v01-00
CONT