Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 5. prosince 2016 - Pondělí, 5. prosince 2016

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 5. prosince 2016 - Pondělí, 5. prosince 2016

05-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-05_1 PE 595.396v02-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 5. prosince 2016 - Pondělí, 5. prosince 2016

05-12-2016 PECH_OJ(2016)12-05_1 PE 594.043v01-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 5. prosince 2016 - Pondělí, 5. prosince 2016

05-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-05_1 PE 595.433v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 December 2016 - Monday 5 December 2016

01-12-2016 INTA_OJ(2016)12-05_1 PE 595.452v01-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ECON_OJ(2016)12-08_1 PE 595.483v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.455v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 LIBE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.447v01-00
LIBE