Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 4. září 2017 - Pondělí, 4. září 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Wednesday 30 August 2017

30-08-2017 EMPL_OJ(2017)08-30_1 PE 609.511v01-00
EMPL

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 30 août 2017 - Mercredi 30 août 2017

30-08-2017 PECH_OJ(2017)08-30_2 PE 609.512v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Wednesday 30 August 2017

21-08-2017 ECON_OJ(2017)08-30_1 PE 609.509v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Thursday 31 August 2017

21-08-2017 AGRI_OJ(2017)08-30_1 PE 609.508v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

07-08-2017 FEMM_OJ(2017)09-04_1 PE 609.473v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

04-08-2017 PETI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.389v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

03-08-2017 IMCO_OJ(2017)09-04_1 PE 608.131v01-00
IMCO