Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 25. dubna 2018 - Čtvrtek, 26. dubna 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 25. dubna 2018 - Čtvrtek, 26. dubna 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 25. dubna 2018 - Středa, 25. dubna 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 25. dubna 2018 - Středa, 25. dubna 2018

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 25. dubna 2018 - Středa, 25. dubna 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 23 April 2018 - Tuesday 24 April 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 23. dubna 2018 - Úterý, 24. dubna 2018

23-04-2018 IMCO_OJ(2018)04-23_1 PE 619.405v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 26 April 2018 - Thursday 26 April 2018

19-04-2018 AFET_OJ(2018)04-26_1 PE 620.994v01-00
DROI AFET

  DRAFT AGENDA - Thursday 26 April 2018 - Thursday 26 April 2018

19-04-2018 CJ01_OJ(2018)04-26_1 PE 620.961v01-00
FEMM LIBE