Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 29. května 2019

29-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE638.599v02-00
AFET

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 5. června 2019

27-05-2019 BUDG_OJ(2019)06-05_1 PE638.699v01-00
BUDG

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 15. dubna 2019

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE637.574v01-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 11. dubna 2019

11-04-2019 REGI_OJ(2019)04-11_1 PE637.490v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 17. dubna 2019

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE637.531v01-00
DEVE AFET

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 8. dubna 2019

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE637.412v02-00
CONT

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 16. dubna 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 11. dubna 2019

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE637.311v03-00
TRAN

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 11. dubna 2019

05-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-11_1 PE637.545v01-00
BUDG