Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 26. června 2017 - Pondělí, 26. června 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 28 June 2017 - Wednesday 28 June 2017

22-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-28_1 PE 606.255v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

22-06-2017 ENVI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.269v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

22-06-2017 CULT_OJ(2017)06-29_1 PE 606.277v01-00
CULT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 21. června 2017 - Středa, 21. června 2017

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 21. června 2017 - Čtvrtek, 22. června 2017

21-06-2017 EMPL_OJ(2017)06-21_1 PE 606.091v02-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 21. června 2017 - Čtvrtek, 22. června 2017

21-06-2017 PECH_OJ(2017)06-21_1 PE 605.961v01-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 21. června 2017 - Čtvrtek, 22. června 2017

21-06-2017 SEDE_OJ(2017)06-21_1 PE 606.169v03-00
SEDE