Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 26. září 2016 - Pondělí, 26. září 2016

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 26. září 2016 - Pondělí, 26. září 2016

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 26. září 2016 - Pondělí, 26. září 2016

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 26 September 2016 - Monday 26 September 2016

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 26. září 2016 - Pondělí, 26. září 2016

22-09-2016 DROI_OJ(2016)09-26_1 PE 589.245v02-00
DROI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 28. září 2016 - Čtvrtek, 29. září 2016

21-09-2016 BUDG_OJ(2016)09-28_1 PE 589.361v01-00
BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 28. září 2016 - Středa, 28. září 2016

21-09-2016 ECON_OJ(2016)09-28_1 PE 589.357v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

20-09-2016 ENVI_OJ(2016)09-29_1 PE 589.344v01-00
ENVI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 10. října 2016 - Úterý, 11. října 2016

20-09-2016 PECH_OJ(2016)10-10_1 PE 589.341v01-00
PECH