Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 19. července 2016 - Úterý, 19. července 2016

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Wednesday 31 August 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 14. července 2016 - Čtvrtek, 14. července 2016

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 13. července 2016 - Čtvrtek, 14. července 2016

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 13. července 2016 - Čtvrtek, 14. července 2016

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 13. července 2016 - Čtvrtek, 14. července 2016

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO