Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 30. května 2017 - Úterý, 30. května 2017

30-05-2017 PECH_OJ(2017)05-30_1 PE 604.607v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

30-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.861v01-00
AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 29. května 2017 - Úterý, 30. května 2017

29-05-2017 DEVE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.846v02-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

29-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-29_1 PE 604.836v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

29-05-2017 ITRE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.638v03-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

23-05-2017 IMCO_OJ(2017)06-08_1 PE 604.864v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

23-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-30_1 PE 604.716v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

22-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.855v01-00
ENVI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 30. května 2017 - Úterý, 30. května 2017

22-05-2017 CULT_OJ(2017)05-30_1 PE 604.851v01-00
CULT