Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 2. září 2019 - Úterý, 3. září 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 3 September 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 September 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019 - Čtvrtek, 5. září 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL