Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 21. března 2019 - Čtvrtek, 21. března 2019

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 25 March 2019 - Monday 25 March 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. března 2019 - Pondělí, 18. března 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI