Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 26 September 2018 - Wednesday 26 September 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 25. září 2018 - Úterý, 25. září 2018

18-09-2018 CJ16_OJ(2018)09-25_1 PE 627.875v01-00
ECON BUDG

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

18-09-2018 AGRI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.873v01-00
AGRI