Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the East African Community Partner States, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

23-06-2016 DEVE_PA(2016)584140 PE 584.140v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

  DRAFT OPINION Civil Law Rules on Robotics

23-06-2016 IMCO_PA(2016)585496 PE 585.496v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2016

Dokumenty k postupu 2015/2103(INL)

  DRAFT OPINION on EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

22-06-2016 INTA_PA(2016)585452 PE 585.452v01-00
INTA

Stelios KOULOGLOU

Dokumenty k postupu 2016/2059(INI)

  DRAFT OPINION on the implementation of the European Fund for Strategic Investments

22-06-2016 IMCO_PA(2016)584238 PE 584.238v01-00
IMCO

Nicola DANTI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2016

  DRAFT OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

21-06-2016 TRAN_PA(2016)584223 PE 584.223v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-07-2016

Dokumenty k postupu 2016/2047(BUD)

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

20-06-2016 INTA_PA(2016)582234 PE 582.234v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Dokumenty k postupu 2016/2047(BUD)

  DRAFT OPINION on the EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

20-06-2016 ENVI_PA(2016)584261 PE 584.261v01-00
ENVI

Carlos ZORRINHO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2016

Dokumenty k postupu 2016/2059(INI)

  DRAFT OPINION on the situation of fundamental rights in the European Union in 2015

20-06-2016 FEMM_PA(2016)585437 PE 585.437v01-00
FEMM

Jordi SEBASTIÀ

  DRAFT OPINION on The European Union Solidarity Fund: an assessment

17-06-2016 BUDG_PA(2016)585432 PE 585.432v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2016

Dokumenty k postupu 2016/2045(INI)

  DRAFT OPINION on the EU options for improving access to medicines

16-06-2016 PETI_PA(2016)582217 PE 582.217v01-00
PETI

Eleonora EVI