Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation's Framework Convention on Tobacco Control, in so far as the provisions of the Protocol which fall under Title V of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union are concerned

09-10-2015 CONT_PA(2015)569591 PE 569.591v01-00
CONT

Monica MACOVEI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-10-2015

NÁVRH STANOVISKA k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA)

06-10-2015 IMCO_PA(2015)569632 PE 569.632v01-00
IMCO

Virginie ROZIÈRE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-10-2015

Dokumenty k postupu 2015/2233(INI)

  PROJET D'AVIS sur le Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude

06-10-2015 AFCO_PA(2015)567765 PE 567.765v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Dokumenty k postupu 2015/2128(INI)

NÁVRH STANOVISKA k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků

02-10-2015 FEMM_PA(2015)567806 PE 567.806v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Dokumenty k postupu 2015/2038(INI)

NÁVRH STANOVISKA k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA)

01-10-2015 REGI_PA(2015)569478 PE 569.478v01-00
REGI

Monika VANA

Dokumenty k postupu 2015/2233(INI)

  DRAFT OPINION on Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

30-09-2015 ECON_PA(2015)567692 PE 567.692v01-00
ECON

Alessia Maria MOSCA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-10-2015

Dokumenty k postupu 2015/2233(INI)

  DRAFT OPINION on communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic Social Committee and the Committee of Regions a Digital Single Market Strategy for Europe

30-09-2015 LIBE_PA(2015)567643 PE 567.643v01-00
LIBE

Michał BONI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-10-2015

Dokumenty k postupu 2015/2147(INI)

NÁVRH STANOVISKA o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

30-09-2015 FEMM_PA(2015)560730 PE 560.730v02-00
FEMM

Mary HONEYBALL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-09-2015

Dokumenty v téže složce FEMM/8/03346

Dokumenty k postupu 2015/2095(INI)

NÁVRH STANOVISKA k Výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014 a politice EU v této oblasti

29-09-2015 DEVE_PA(2015)567834 PE 567.834v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-10-2015

Dokumenty k postupu 2015/2229(INI)

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům

29-09-2015 INTA_PA(2015)567824 PE 567.824v01-00
INTA

Sander LOONES

Dokumenty k postupu 2015/2128(INI)