Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne

02-07-2015 ECON_PA(2015)560918 PE 560.918v02-00
ECON

Peter SIMON

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

01-07-2015 ENVI_PA(2015)557227 PE 557.227v01-00
ENVI

Nessa CHILDERS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2015

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

29-06-2015 FEMM_PA(2015)560862 PE 560.862v01-00
FEMM

Ernest URTASUN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-07-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

26-06-2015 EMPL_PA(2015)560809 PE 560.809v01-00
EMPL

Rina Ronja KARI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-07-2015

Dokumenty k postupu 2013/0157(COD)

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

26-06-2015 ENVI_PA(2015)560881 PE 560.881v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the General Budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-07-2015

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on towards a new international climate agreement in Paris

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2015

Dokumenty k postupu 2015/2112(INI)

  PROJET D'AVIS sur situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations

25-06-2015 BUDG_PA(2015)560807 PE 560.807v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-07-2015

Dokumenty k postupu 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560764 PE 560.764v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560766 PE 560.766v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015