Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016: European Data Protection Supervisor

14-12-2017 LIBE_PA(2017)615185 PE 615.185v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2016: performance, financial management and control

14-12-2017 LIBE_PA(2017)615188 PE 615.188v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k postupu 2017/2179(DEC)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision denouncing the Partnership Agreement in the fisheries sector between the European Community and the Union of the Comoros

13-12-2017 DEVE_PA(2017)615384 PE 615.384v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

13-12-2017 ECON_PA(2017)615441 PE 615.441v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evaluación del sector

13-12-2017 EMPL_PA(2017)615233 PE 615.233v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2018

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius

12-12-2017 BUDG_PA(2017)615369 PE 615.369v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-01-2018

Dokumenty k postupu 2017/0223(NLE)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613564 PE 613.564v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613565 PE 613.565v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-01-2018