Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROJETO DE PARECER sobre Plano de Ação contra o Tráfico de Animais Selvagens

26-07-2016 PECH_PA(2016)585608 PE 585.608v01-00
PECH

Ricardo SERRÃO SANTOS

Dokumenty k postupu 2016/2076(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

25-07-2016 EMPL_PA(2016)585569 PE 585.569v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/0050(COD)

  PROJEKT OPINII w sprawie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych : ewaluacja sprawozdania na podstawie Artykułu 16(3) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

22-07-2016 TRAN_PA(2016)587477 PE 587.477v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/2148(INI)

  DRAFT OPINION on the situation of fundamental rights in the European Union in 2015

22-07-2016 PETI_PA(2016)587496 PE 587.496v01-00
PETI

Jude KIRTON-DARLING

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/2009(INI)

  DRAFT OPINION on Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

20-07-2016 DEVE_PA(2016)576991 PE 576.991v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumenty k postupu 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on Annual Report on the Financial Activities of the EIB

20-07-2016 DEVE_PA(2016)587476 PE 587.476v01-00
DEVE

Bernd LUCKE

Dokumenty k postupu 2016/2099(INI)

  DRAFT OPINION on Women’s Rights in the Eastern Partnership States and other neighbouring countries

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands and the Implementation Protocol thereto

19-07-2016 BUDG_PA(2016)585760 PE 585.760v01-00
BUDG

Indrek TARAND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/0077(NLE)

  DRAFT OPINION on possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union

19-07-2016 CONT_PA(2016)585777 PE 585.777v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumenty k postupu 2014/2248(INI)

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth – maximising the contribution of the European Structural and Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR

19-07-2016 AGRI_PA(2016)587470 PE 587.470v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/2148(INI)