Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC

Datum : 20-10-2014

Číslo :

ITRE_PA(2014)539807 PE 539.807v01-00
ITRE

Antonio TAJANI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015

Datum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2014

References :

Dokumenty v téže složce FEMM/8/01531

Dokumenty k postupu 2014/2143(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005 and EC No 1697/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97

Datum : 17-10-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)539866 PE 539.866v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie

Datum : 17-10-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)541295 PE 541.295v01-00
ENVI

Michel DANTIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

Datum : 17-10-2014

Číslo :

IMCO_PA(2014)539870 PE 539.870v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013

Datum : 16-10-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)539692 PE 539.692v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2157(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k Evropské investiční bance − Výroční zpráva za rok 2013

Datum : 16-10-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)539693 PE 539.693v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2156(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013

Datum : 15-10-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)539825 PE 539.825v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2156(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie

Datum : 07-10-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)539522 PE 539.522v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00423

Dokumenty k postupu 2014/0115(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jménem Unie

Datum : 06-10-2014

Číslo :

AFET_PA(2014)539512 PE 539.512v01-00
AFET

Charles TANNOCK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-11-2014

References :

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna