Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget – European Commission

Datum : 26-11-2014

Číslo :

AFET_PA(2014)541332 PE 541.332v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-01-2015

References :

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget – European External Action Service

Datum : 26-11-2014

Číslo :

AFET_PA(2014)541336 PE 541.336v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-01-2015

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (CEPOL), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA

Datum : 26-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty k postupu 2014/0217(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur Décharge 2013 : Budget général de L'Union européenne - Commission européenne

Datum : 26-11-2014

Číslo :

PECH_PA(2014)541680 PE 541.680v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the 2013 annual report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament

Datum : 25-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013

Datum : 25-11-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)541514 PE 541.514v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013

Datum : 25-11-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)541515 PE 541.515v02-00
EMPL

Marian HARKIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013

Datum : 25-11-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)541516 PE 541.516v02-00
EMPL

Marian HARKIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) za rozpočtový rok 2013

Datum : 25-11-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)541518 PE 541.518v02-00
EMPL

Marian HARKIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na rozpočtový rok 2013

Datum : 25-11-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)541499 PE 541.499v02-00
ENVI

Giovanni LA VIA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-12-2014

References :

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna