Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the future of food and farming

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Dokumenty k postupu 2018/2037(INI)

  DRAFT OPINION on the future of food and farming

14-03-2018 DEVE_PA(2018)619225 PE 619.225v01-00
DEVE

Maria NOICHL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-04-2018

Dokumenty k postupu 2018/2037(INI)

  DRAFT OPINION on dual quality of products in the Single Market

14-03-2018 ENVI_PA(2018)619208 PE 619.208v01-00
ENVI

Biljana BORZAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-04-2018

Dokumenty k postupu 2018/2008(INI)

  DRAFT OPINION on the future of Food and Farming

13-03-2018 ENVI_PA(2018)618229 PE 618.229v01-00
ENVI

Angélique DELAHAYE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-03-2018

Dokumenty k postupu 2018/2037(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Dokumenty k postupu 2017/0085(COD)

  DRAFT OPINION on the situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

08-03-2018 FEMM_PA(2018)619174 PE 619.174v01-00
FEMM

Maria NOICHL

Dokumenty k postupu 2017/2131(INL)

  DRAFT OPINION on the role of cities in the institutional framework of the Union

07-03-2018 REGI_PA(2018)619142 PE 619.142v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Dokumenty k postupu 2017/2037(INI)

  DRAFT OPINION on the situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

06-03-2018 CONT_PA(2018)615392 PE 615.392v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty k postupu 2017/2131(INL)

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism

05-03-2018 BUDG_PA(2018)616826 PE 616.826v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-03-2018

Dokumenty k postupu 2017/0309(COD)

NÁVRH STANOVISKA ke statutu sociálních a solidárních podniků

05-03-2018 EMPL_PA(2018)615243 PE 615.243v01-00
EMPL

Heinz K. BECKER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-04-2018

Dokumenty k postupu 2016/2237(INL)