Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROGETTO DI PARERE su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa

27-02-2015 CULT_PA(2015)546843 PE 546.843v01-00
CULT

Luigi MORGANO

  DRAFT OPINION on creating a competitive EU labour market for the 21st century: matching skills and qualifications with demand and job opportunities, as a way to recover from the crisis

27-02-2015 CULT_PA(2015)549410 PE 549.410v01-00
CULT

Ilhan KYUCHYUK

  DRAFT OPINION on Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

26-02-2015 BUDG_PA(2015)549418 PE 549.418v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-03-2015

Dokumenty k postupu 2014/2245(INI)

  DRAFT OPINION on the impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549296 PE 549.296v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-03-2015

  DRAFT OPINION on the external impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives in countries outside the EU

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549366 PE 549.366v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-03-2015

  DRAFT OPINION on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process

26-02-2015 TRAN_PA(2015)549387 PE 549.387v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Dokumenty k postupu 2015/2040(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe

24-02-2015 ITRE_PA(2015)549322 PE 549.322v01-00
ITRE

Benedek JÁVOR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-03-2015

  DRAFT OPINION on draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI)

24-02-2015 REGI_PA(2015)549360 PE 549.360v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

24-02-2015 REGI_PA(2015)549361 PE 549.361v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Dokumenty k postupu 2015/0009(COD)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

23-02-2015 EMPL_PA(2015)544202 PE 544.202v02-00
EMPL

Laura AGEA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

Dokumenty k postupu 2014/0108(COD)