Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

25-11-2015 ENVI_PA(2015)571628 PE 571.628v01-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III - Commission and executive agencies

20-11-2015 AFET_PA(2015)571791 PE 571.791v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-01-2016

Dokumenty k postupu 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section X - European External Action Service

20-11-2015 AFET_PA(2015)571792 PE 571.792v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-01-2016

  DRAFT OPINION on Public access to documents (Rule 116(7)) for the years 2014-2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

NÁVRH STANOVISKA o transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU

19-11-2015 LIBE_PA(2015)569503 PE 569.503v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-12-2015

Dokumenty k postupu 2015/2041(INI)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014

19-11-2015 FEMM_PA(2015)571787 PE 571.787v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Dokumenty k postupu 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III – Commission and executive agencies

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571661 PE 571.661v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2015

Dokumenty k postupu 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2014: performance, financial management and control

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571662 PE 571.662v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2015

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2014

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571663 PE 571.663v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2015

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2014

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571664 PE 571.664v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2015