Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on on family businesses in Europe

31-03-2015 EMPL_PA(2015)546701 PE 546.701v02-00
EMPL

Zdzisław KRASNODĘBSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-04-2015

Dokumenty k postupu 2014/2210(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency

27-03-2015 AGRI_PA(2015)552060 PE 552.060v01-00
AGRI

Stanislav POLČÁK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2015

  PROGETTO DI PARERE su 30a e 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione (2012 e 2013)

27-03-2015 AFCO_PA(2015)552097 PE 552.097v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Dokumenty k postupu 2014/2253(INI)

  DRAFT OPINION on Promoting youth entrepreneurship through education and training

25-03-2015 EMPL_PA(2015)552089 PE 552.089v01-00
EMPL

Jana ŽITŇANSKÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-05-2015

  PROGETTO DI PARERE su L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani

25-03-2015 EMPL_PA(2015)552096 PE 552.096v01-00
EMPL

Laura AGEA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-04-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products

25-03-2015 AGRI_PA(2015)552056 PE 552.056v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2015

  DRAFT OPINION on Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region

25-03-2015 PECH_PA(2015)552090 PE 552.090v01-00
PECH

Norica NICOLAI

  DRAFT OPINION on the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)

24-03-2015 AFCO_PA(2015)552052 PE 552.052v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenty k postupu 2014/2254(INI)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu Privatsektor und Entwicklung

20-03-2015 AFET_PA(2015)552030 PE 552.030v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Dokumenty k postupu 2014/2205(INI)

  DRAFT OPINION on Private sector and development

20-03-2015 INTA_PA(2015)551937 PE 551.937v01-00
INTA

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dokumenty k postupu 2014/2205(INI)