Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

03-09-2015 JURI_PA(2015)565191 PE 565.191v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/0068(CNS)

  DRAFT OPINION on preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance

25-08-2015 FEMM_PA(2015)565156 PE 565.156v01-00
FEMM

Anna HEDH

  DRAFT OPINION Bringing transparency, coordination and convergence to Corporate Tax policies in the Union

24-08-2015 ITRE_PA(2015)564914 PE 564.914v02-00
ITRE

Massimiliano SALINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-10-2015

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

24-08-2015 TRAN_PA(2015)565151 PE 565.151v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenty k postupu 2015/2147(INI)

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015

18-08-2015 BUDG_PA(2015)565141 PE 565.141v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-09-2015

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu Eine Strategie für den digitalen Binnenmarkt in Europa

12-08-2015 EMPL_PA(2015)560716 PE 560.716v01-00
EMPL

Jutta STEINRUCK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2147(INI)

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016

29-07-2015 DEVE_PA(2015)564982 PE 564.982v01-00
DEVE

Arne LIETZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of the European Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

29-07-2015 DEVE_PA(2015)565062 PE 565.062v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015

28-07-2015 IMCO_PA(2015)565061 PE 565.061v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-09-2015

NÁVRH STANOVISKA o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

27-07-2015 AFET_PA(2015)560599 PE 560.599v01-00
AFET

Demetris PAPADAKIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2095(INI)