Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROGETTO DI PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

22-06-2017 INTA_PA(2017)606055 PE 606.055v02-00
INTA

Nicola DANTI

  DRAFT OPINION on the next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

22-06-2017 REGI_PA(2017)606230 PE 606.230v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

  DRAFT OPINION on the economic policies of the euro area

22-06-2017 REGI_PA(2017)606263 PE 606.263v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

21-06-2017 REGI_PA(2017)606253 PE 606.253v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenty k postupu 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

20-06-2017 AFET_PA(2017)606051 PE 606.051v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2017

Dokumenty k postupu 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

20-06-2017 BUDG_PA(2017)606223 PE 606.223v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-07-2017

Dokumenty k postupu 2016/0357(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking

20-06-2017 CONT_PA(2017)606073 PE 606.073v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2017

Dokumenty k postupu 2017/0024(NLE)

  DRAFT OPINION on the revision of Regulation (EU) 211/2011 on the citizens’ initiative

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

19-06-2017 AGRI_PA(2017)606201 PE 606.201v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2017

Dokumenty k postupu 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Dokumenty k postupu 2017/2069(INI)