Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the Green Paper on Retail Financial Services

02-05-2016 IMCO_PA(2016)582122 PE 582.122v01-00
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2016

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth - maximising the contribution of European Structural and Investment Funds

02-05-2016 CULT_PA(2016)582241 PE 582.241v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

  DRAFT OPINION on 2017 Budget - Mandate for the Trilogue

29-04-2016 CULT_PA(2016)582087 PE 582.087v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumenty k postupu 2016/2024(BUD)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME Wie kann die Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten durch die GAP verbessert werden?

29-04-2016 FEMM_PA(2016)582229 PE 582.229v01-00
FEMM

Elisabeth KÖSTINGER

Dokumenty k postupu 2015/2226(INI)

  DRAFT OPINION on e-Democracy in the European Union: potential and challenges

28-04-2016 CULT_PA(2016)582133 PE 582.133v01-00
CULT

Isabella ADINOLFI

Dokumenty k postupu 2016/2008(INI)

  DRAFT OPINION on Budgetary capacity for the Eurozone

28-04-2016 AFCO_PA(2016)580732 PE 580.732v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-06-2016

Dokumenty k postupu 2015/2344(INI)

  DRAFT OPINION on EU strategy towards Iran after the nuclear agreement

27-04-2016 INTA_PA(2016)582110 PE 582.110v01-00
INTA

Marietje SCHAAKE

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2017 draft budget

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-05-2016

Dokumenty k postupu 2016/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-05-2016

Dokumenty k postupu 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments

26-04-2016 ITRE_PA(2016)582103 PE 582.103v01-00
ITRE

Fredrick FEDERLEY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2016

Dokumenty k postupu 2015/0148(COD)