Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux

Datum : 18-12-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)544340 PE 544.340v01-00
EMPL

Anne SANDER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2015

References :

Dokumenty k postupu 2014/2145(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Railway Agency (ERA)

Datum : 18-12-2014

Číslo :

TRAN_PA(2014)544383 PE 544.383v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Aviation Safety Agency (EASA)

Datum : 18-12-2014

Číslo :

TRAN_PA(2014)544384 PE 544.384v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA)

Datum : 18-12-2014

Číslo :

TRAN_PA(2014)544385 PE 544.385v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the 2013 discharge: SESAR Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system

Datum : 18-12-2014

Číslo :

TRAN_PA(2014)544387 PE 544.387v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the European Energy Security Strategy

Datum : 17-12-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)544302 PE 544.302v01-00
ENVI

Merja KYLLÖNEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2015

References :

Dokumenty k postupu 2014/2153(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre una nueva estrategia forestal de la UE en favor de los bosques y el sector forestal

Datum : 17-12-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)544461 PE 544.461v01-00
ENVI

Francesc GAMBÚS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-01-2015

References :

Dokumenty k postupu 2014/2223(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

Datum : 17-12-2014

Číslo :

ITRE_PA(2014)544342 PE 544.342v01-00
ITRE

Michèle RIVASI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2015

References :

Dokumenty k postupu 2013/0402(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Energy Security Strategy

Datum : 17-12-2014

Číslo :

IMCO_PA(2014)544472 PE 544.472v01-00
IMCO

Filiz HYUSMENOVA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-02-2015

References :

Dokumenty k postupu 2014/2153(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion: Investment for jobs and growth

Datum : 17-12-2014

Číslo :

CULT_PA(2014)544379 PE 544.379v01-00
CULT

Silvia COSTA

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna