Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on Control of the Register and composition of the Commission's expert groups

09-02-2016 BUDG_PA(2016)576859 PE 576.859v01-00
BUDG

Helga TRÜPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-03-2016

  DRAFT OPINION on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

08-02-2016 CULT_PA(2016)575351 PE 575.351v03-00
CULT

Silvia COSTA

Dokumenty k postupu 2015/2258(INI)

  DRAFT OPINION on Cross-border recognition of adoptions

08-02-2016 PETI_PA(2016)576867 PE 576.867v01-00
PETI

Notis MARIAS

  DRAFT OPINION on the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

05-02-2016 ENVI_PA(2016)576724 PE 576.724v02-00
ENVI

Peter LIESE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-03-2016

  DRAFT OPINION on Fight against corruption and follow up of the CRIM resolution

03-02-2016 CONT_PA(2016)573169 PE 573.169v02-00
CONT

Julia PITERA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-02-2016

Dokumenty k postupu 2015/2110(INI)

  PROJET D'AVIS sur la stratégie de l'UE pour la région alpine

03-02-2016 EMPL_PA(2016)575287 PE 575.287v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2016

Dokumenty k postupu 2015/2324(INI)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for a period of four years

29-01-2016 BUDG_PA(2016)571800 PE 571.800v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-02-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU

29-01-2016 ENVI_PA(2016)573039 PE 573.039v02-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2016

Dokumenty k postupu 2015/0149(COD)

  DRAFT OPINION on Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

29-01-2016 ENVI_PA(2016)575217 PE 575.217v01-00
ENVI

Francesc GAMBÚS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-04-2016

  DRAFT OPINION on New forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

29-01-2016 IMCO_PA(2016)576695 PE 576.695v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-02-2016

Dokumenty k postupu 2015/2105(INI)