Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-06-2016

Dokumenty k postupu 2016/2033(INI)

  DRAFT OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

18-05-2016 AFET_PA(2016)582441 PE 582.441v01-00
AFET

Javier COUSO PERMUY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 2008/98/EC on waste

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582196 PE 582.196v01-00
ITRE

Miroslav POCHE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582215 PE 582.215v01-00
ITRE

Pavel TELIČKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-06-2016

Dokumenty k postupu 2015/0272(COD)

  DRAFT OPINION on Budgetary capacity for the Eurozone - consequences for the EU budget, complementarities and parliamentary control

13-05-2016 CONT_PA(2016)578582 PE 578.582v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2016

Dokumenty k postupu 2015/2344(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Landfill of waste

13-05-2016 ITRE_PA(2016)582213 PE 582.213v01-00
ITRE

Pavel TELIČKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-06-2016

  PROJET D'AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil

12-05-2016 JURI_PA(2016)582398 PE 582.398v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  DRAFT OPINION on monitoring the application of Union law: 2014 Annual Report

12-05-2016 AFCO_PA(2016)582291 PE 582.291v01-00
AFCO

Gerolf ANNEMANS

Dokumenty k postupu 2015/2326(INI)

  DRAFT OPINION on an EU Strategy on Heating and Cooling

11-05-2016 ENVI_PA(2016)582292 PE 582.292v01-00
ENVI

Christofer FJELLNER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-05-2016

Dokumenty k postupu 2016/2058(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

10-05-2016 CULT_PA(2016)582315 PE 582.315v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2016