Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

12-10-2017 AFET_PA(2017)610546 PE 610.546v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-11-2017

Dokumenty k postupu 2017/2052(INI)

  PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil

12-10-2017 JURI_PA(2017)606271 PE 606.271v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No 1077/2011

11-10-2017 BUDG_PA(2017)612106 PE 612.106v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

05-10-2017 BUDG_PA(2017)612072 PE 612.072v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-10-2017

Dokumenty v téže složce BUDG/8/10386

Dokumenty k postupu 2017/0145(COD)

NÁVRH STANOVISKA s doporučeními Komisi týkajícími se přeshraničních restitučních nároků na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

29-09-2017 BUDG_PA(2017)610649 PE 610.649v01-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-11-2017

Dokumenty k postupu 2017/0102(COD)

NÁVRH STANOVISKA k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-10-2017

Dokumenty k postupu 2017/2052(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-10-2017

Dokumenty k postupu 2017/0035(COD)

NÁVRH STANOVISKA k provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech

28-09-2017 CULT_PA(2017)610824 PE 610.824v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Dokumenty k postupu 2017/2039(INI)