Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROJET D'AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

22-05-2017 AGRI_PA(2017)604752 PE 604.752v01-00
AGRI

José BOVÉ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-06-2017

Dokumenty k postupu 2017/0004(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

Dokumenty k postupu 2016/0280(COD)

  DRAFT OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies

18-05-2017 ENVI_PA(2017)604553 PE 604.553v01-00
ENVI

Luke Ming FLANAGAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-06-2017

Dokumenty k postupu 2016/2224(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

12-05-2017 AFCO_PA(2017)604673 PE 604.673v01-00
AFCO

Pascal DURAND

  DRAFT OPINION on a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021

11-05-2017 TRAN_PA(2017)604687 PE 604.687v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

Dokumenty k postupu 2017/0017(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

11-05-2017 JURI_PA(2017)604691 PE 604.691v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

09-05-2017 AFET_PA(2017)604668 PE 604.668v01-00
AFET

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-05-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

03-05-2017 ENVI_PA(2017)604565 PE 604.565v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-06-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

03-05-2017 ITRE_PA(2017)604549 PE 604.549v01-00
ITRE

Werner LANGEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2017

Dokumenty k postupu 2017/0017(COD)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

03-05-2017 REGI_PA(2017)604609 PE 604.609v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ