Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

29-07-2015 DEVE_PA(2015)564982 PE 564.982v01-00
DEVE

Arne LIETZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of the European Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

29-07-2015 DEVE_PA(2015)565062 PE 565.062v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

  DRAFT OPINION on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

27-07-2015 AFET_PA(2015)560599 PE 560.599v01-00
AFET

Demetris PAPADAKIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the EU role in the framework of international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

27-07-2015 AFCO_PA(2015)557271 PE 557.271v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

  DRAFT OPINION on The role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

23-07-2015 INTA_PA(2015)560834 PE 560.834v01-00
INTA

Ska KELLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2104(INI)

  DRAFT OPINION on Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain

23-07-2015 AGRI_PA(2015)564944 PE 564.944v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2065(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a European Energy Union

22-07-2015 AFET_PA(2015)565044 PE 565.044v01-00
AFET

Francisco ASSIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2113(INI)

  DRAFT OPINION on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

22-07-2015 DEVE_PA(2015)564990 PE 564.990v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2104(INI)

  DRAFT OPINION on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

20-07-2015 TRAN_PA(2015)565012 PE 565.012v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumenty k postupu 2015/2095(INI)