Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the European Citizens’ Initiative

27-05-2015 JURI_PA(2015)557231 PE 557.231v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/2257(INI)

  DRAFT OPINION on the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

  DRAFT OPINION on Towards a European Energy Union

22-05-2015 ENVI_PA(2015)557259 PE 557.259v01-00
ENVI

Ivo BELET

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-06-2015

Dokumenty k postupu 2015/2113(INI)

  DRAFT OPINION on European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region

19-05-2015 ENVI_PA(2015)557240 PE 557.240v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/2214(INI)

  DRAFT OPINION on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly as unmanned aerial vehicles (UAVs), in the field of civil aviation

18-05-2015 LIBE_PA(2015)549364 PE 549.364v01-00
LIBE

Soraya POST

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/2243(INI)

NÁVRH STANOVISKA o strategii Evropské unie pro jadransko-jónský region

13-05-2015 AFET_PA(2015)557114 PE 557.114v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/2214(INI)

NÁVRH STANOVISKA k novým výzvám a strategiím pro podporu cestovního ruchu v Evropě

12-05-2015 IMCO_PA(2015)549324 PE 549.324v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/2241(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau

07-05-2015 DEVE_PA(2015)557075 PE 557.075v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumenty k postupu 2012/0134(NLE)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie

05-05-2015 DEVE_PA(2015)552077 PE 552.077v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropské unie uzavírá protokol, kterým se mění Marrákešská dohoda o zřízení Světové obchodní organizace

05-05-2015 DEVE_PA(2015)557064 PE 557.064v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ