Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on A Space Strategy for Europe

27-03-2017 AFET_PA(2017)601237 PE 601.237v02-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/2325(INI)

  DRAFT OPINION on Women’s Economic Empowerment in the Private and Public Sectors in the EU

24-03-2017 EMPL_PA(2017)601266 PE 601.266v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-04-2017

  DRAFT OPINION on the impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains

23-03-2017 AFET_PA(2017)601196 PE 601.196v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/2301(INI)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2018 draft budget

23-03-2017 CULT_PA(2017)601262 PE 601.262v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Dokumenty k postupu 2017/2043(BUD)

  DRAFT OPINION on Increasing engagement of partners and visibility in the performance of European Structural and Investment Funds

22-03-2017 BUDG_PA(2017)601229 PE 601.229v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/2304(INI)

  DRAFT OPINION on A European Strategy for Low-Emission Mobility

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-05-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

22-03-2017 ITRE_PA(2017)597748 PE 597.748v01-00
ITRE

Angelika MLINAR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/0284(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast)

22-03-2017 LIBE_PA(2017)601042 PE 601.042v01-00
LIBE

Morten Helveg PETERSEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/0288(COD)

  DRAFT OPINION on Budget 2018 - Mandate for the trilogue

21-03-2017 AGRI_PA(2017)601192 PE 601.192v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-04-2017

Dokumenty k postupu 2017/2043(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

21-03-2017 LIBE_PA(2017)601038 PE 601.038v01-00
LIBE

Morten Helveg PETERSEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/0286(COD)