Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

28-07-2017 DEVE_PA(2017)609284 PE 609.284v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2017

Dokumenty k postupu 2016/0382(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

26-07-2017 DEVE_PA(2017)608037 PE 608.037v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2017

Dokumenty k postupu 2016/0414(COD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2017

Dokumenty k postupu 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

24-07-2017 INTA_PA(2017)609316 PE 609.316v01-00
INTA

David BORRELLI

Dokumenty k postupu 2016/0166(NLE)

  DRAFT OPINION on a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

24-07-2017 INTA_PA(2017)609319 PE 609.319v01-00
INTA

David BORRELLI

  DRAFT OPINION on the recommendation relating to the negotiating mandate for the conduct of the EU trade negotiations with Australia

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2017

  DRAFT OPINION on Reform of the European Union’s system of own resources

24-07-2017 AFCO_PA(2017)609360 PE 609.360v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Dokumenty k postupu 2017/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the negotiating mandate for EU trade negotiations with New Zealand

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2017

NÁVRH STANOVISKA Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

19-07-2017 IMCO_PA(2017)606248 PE 606.248v02-00
IMCO

Daniel DALTON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2017

Dokumenty k postupu 2017/2065(INI)

  DRAFT OPINION on the EU-Africa Strategy: a boost for development

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2017

Dokumenty k postupu 2017/2083(INI)