Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROGETTO DI PARERE sulla possibile estensione della protezione dell'indicazione geografica dell'Unione europea ai prodotti non-agricoli

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554925 PE 554.925v02-00
IMCO

Nicola DANTI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2016 draft budget

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 ITRE_PA(2015)554939 PE 554.939v01-00
ITRE

Anneleen VAN BOSSUYT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/2074(BUD)

  PROJET D'AVIS sur "EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur"

21-04-2015 EMPL_PA(2015)552049 PE 552.049v01-00
EMPL

Anne SANDER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/2061(INI)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbreitung der Daten von Erdbeobachtungssatelliten für kommerzielle Zwecke

21-04-2015 LIBE_PA(2015)544251 PE 544.251v01-00
LIBE

Josef WEIDENHOLZER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-05-2015

  DRAFT OPINION on 30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)

21-04-2015 LIBE_PA(2015)554885 PE 554.885v01-00
LIBE

Traian UNGUREANU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/2253(INI)

  DRAFT OPINION on the 2016 Budget – Mandate for the trilogue

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on cohesion policy and marginalised communities

20-04-2015 FEMM_PA(2015)554696 PE 554.696v01-00
FEMM

Ernest URTASUN

Dokumenty k postupu 2014/2247(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the reduction of pollutant emissions from road vehicles

17-04-2015 TRAN_PA(2015)554829 PE 554.829v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/0012(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-05-2015

Dokumenty k postupu 2015/0028(COD)