Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROJETO DE PARECER sobre Estado das unidades populacionais de peixes e situação socioeconómica do setor da pesca no Mediterrâneo

26-09-2016 EMPL_PA(2016)585527 PE 585.527v01-00
EMPL

João PIMENTA LOPES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-10-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-09-2016

Dokumenty v téže složce AFET/8/07775

Dokumenty k postupu 2016/2226(INI)

  DRAFT OPINION on Implementation report on Europe for Citizens

21-09-2016 BUDG_PA(2016)589350 PE 589.350v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-10-2016

Dokumenty k postupu 2015/2329(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2016

Dokumenty k postupu 2016/0151(COD)

  DRAFT OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

21-09-2016 REGI_PA(2016)589342 PE 589.342v01-00
REGI

Jens NILSSON

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589354 PE 589.354v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Contingency Margin in 2017

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589356 PE 589.356v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

  DRAFT OPINION on the conclusion of the Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the Accession of Ecuador

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-10-2016

Dokumenty k postupu 2016/0092(NLE)

  PROJET D'AVIS sur la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

20-09-2016 INTA_PA(2016)589274 PE 589.274v02-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Dokumenty k postupu 2016/2064(INI)

  DRAFT OPINION on Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank

20-09-2016 INTA_PA(2016)589330 PE 589.330v01-00
INTA

Yannick JADOT

Dokumenty k postupu 2016/2099(INI)