Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

Datum : 20-11-2014

Číslo :

DEVE_PA(2014)541410 PE 541.410v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Datum : 20-11-2014

Číslo :

DEVE_PA(2014)541411 PE 541.411v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union's policy on the matter

Datum : 20-11-2014

Číslo :

DEVE_PA(2014)541683 PE 541.683v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datum : 20-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty k postupu 2014/0238(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III – Commission and executive agencies

Datum : 20-11-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)541520 PE 541.520v02-00
EMPL

Marian HARKIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

Datum : 19-11-2014

Číslo :

ECON_PA(2014)541604 PE 541.604v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datum : 18-11-2014

Číslo :

DEVE_PA(2014)541667 PE 541.667v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Dokumenty k postupu 2014/0238(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

Datum : 18-11-2014

Číslo :

ITRE_PA(2014)541321 PE 541.321v01-00
ITRE

Adam GIEREK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2015

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Regulatory fitness and performance programme (REFIT): state of play and outlook

Datum : 17-11-2014

Číslo :

IMCO_PA(2014)541631 PE 541.631v01-00
IMCO

Othmar KARAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Datum : 17-11-2014

Číslo :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna