Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods

Datum : 25-09-2014

Číslo :

AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-10-2014

References :

Dokumenty k postupu 2013/0435(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Novel Foods

Datum : 19-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537403 PE 537.403v01-00
INTA

Jude KIRTON-DARLING

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-10-2014

References :

Dokumenty k postupu 2013/0435(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

Datum : 17-09-2014

Číslo :

REGI_PA(2014)537517 PE 537.517v01-00
REGI

Jan Marian OLBRYCHT

Dokumenty v téže složce REGI/8/00478

Dokumenty k postupu 2014/2036(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Datum : 09-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537395 PE 537.395v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce INTA/8/01057

Dokumenty k postupu 2014/2817(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé

Datum : 09-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537396 PE 537.396v01-00
INTA

Olli REHN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce INTA/8/01055

Dokumenty k postupu 2014/2816(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Datum : 05-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537343 PE 537.343v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0083(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Datum : 05-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537345 PE 537.345v01-00
INTA

Olli REHN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-09-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0086(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

Datum : 03-09-2014

Číslo :

IMCO_PA(2014)537327 PE 537.327v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce IMCO/8/00852

Dokumenty k postupu 2014/2059(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

Datum : 28-08-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)537314 PE 537.314v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00851

Dokumenty k postupu 2014/2059(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k tématu: evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

Datum : 27-08-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)537266 PE 537.266v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce ENVI/8/00908

Dokumenty k postupu 2014/2059(INI)

Dnešní vysílání
 
Multimediální Kknihovna