Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

27-01-2015 ITRE_PA(2015)546676 PE 546.676v01-00
ITRE

Neoklis SYLIKIOTIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2245(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants

22-01-2015 ITRE_PA(2015)546728 PE 546.728v01-00
ITRE

Fredrick FEDERLEY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2015

  DRAFT OPINION on the recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2228(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2151(INI)

NÁVRH STANOVISKA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (EURES)

15-01-2015 REGI_PA(2015)539800 PE 539.800v02-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2015

Dokumenty k postupu 2014/0002(COD)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu

14-01-2015 AFET_PA(2015)546665 PE 546.665v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-02-2015

NÁVRH STANOVISKA k programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): současný stav a výhled do budoucnosti

13-01-2015 ENVI_PA(2015)546616 PE 546.616v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2150(INI)

NÁVRH STANOVISKA k zprávě obsahující doporučení Parlamentu Evropské komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

09-01-2015 TRAN_PA(2015)544474 PE 544.474v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2228(INI)

NÁVRH STANOVISKA o krizi v souvislosti s vypuknutím epidemie způsobené virem Ebola: dlouhodobá poučení do budoucna a návrhy vedoucí ke zlepšení systémů zdravotnictví v rozvojových zemích v zájmu zamezení budoucím krizím

09-01-2015 FEMM_PA(2015)544351 PE 544.351v01-00
FEMM

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-02-2015

Dokumenty k postupu 2014/2204(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

07-01-2015 DEVE_PA(2015)539796 PE 539.796v03-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2015

Dokumenty k postupu 2014/0059(COD)