Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

Datum : 07-03-2014

Číslo :

JURI_PA(2014)529831 PE 529.831v02-00
JURI

Alexandra THEIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-03-2014

References :

Dokumenty v téže složce JURI/7/14667

Dokumenty k postupu 2013/0407(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup

Datum : 13-02-2014

Číslo :

AFCO_PA(2014)528017 PE 528.017v02-00
AFCO

Andrew DUFF

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce AFCO/7/15035

Dokumenty k postupu 2014/2005(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k jednání o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup

Datum : 12-02-2014

Číslo :

LIBE_PA(2014)529716 PE 529.716v01-00
LIBE

Kinga GÖNCZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce LIBE/7/15189

Dokumenty k postupu 2014/2005(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

Datum : 06-02-2014

Číslo :

ITRE_PA(2014)527872 PE 527.872v02-00
ITRE

Fabrizio BERTOT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce ITRE/7/14491

Dokumenty k postupu 2013/0371(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k doporučení Radě k 69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

Datum : 05-02-2014

Číslo :

DEVE_PA(2014)528175 PE 528.175v01-00
DEVE

Kriton ARSENIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce DEVE/7/15150

Dokumenty k postupu 2014/2017(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků z ní vyplývajících

Datum : 28-01-2014

Číslo :

AFET_PA(2014)527952 PE 527.952v01-00
AFET

Indrek TARAND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce AFET/7/14513

Dokumenty k postupu 2013/0376(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie

Datum : 28-01-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)526285 PE 526.285v01-00
BUDG

François ALFONSI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/7/14517

Dokumenty k postupu 2013/0375(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie

Datum : 28-01-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)526320 PE 526.320v01-00
BUDG

François ALFONSI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/7/14527

Dokumenty k postupu 2013/0388(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup

Datum : 28-01-2014

Číslo :

REGI_PA(2014)528070 PE 528.070v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-02-2014

References :

Dokumenty v téže složce REGI/7/15037

Dokumenty k postupu 2014/2005(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA o hodnocení soudnictví ve vztahu k trestnímu soudnictví a právnímu státu

Datum : 28-01-2014

Číslo :

JURI_PA(2014)528063 PE 528.063v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenty v téže složce JURI/7/15105

Dokumenty k postupu 2014/2006(INI)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna