Návrhy stanovisek


V případě legislativních zpráv mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. V případě nelegislativních zpráv mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. Návrhy stanovisek jsou stanoviska, o kterých výbor dosud nehlasoval. Jakmile výbor návrhy stanovisek přijme, stávají se z nich stanoviska, jež jsou poté předána výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.

Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenty k postupu 2016/0152(COD)

  ONTWERPADVIES inzake de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

18-01-2017 REGI_PA(2017)594064 PE 594.064v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities

17-01-2017 REGI_PA(2017)597451 PE 597.451v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

17-01-2017 REGI_PA(2017)597520 PE 597.520v01-00
REGI

Andrew LEWER

Dokumenty k postupu 2016/2305(INI)

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/2305(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

12-01-2017 EMPL_PA(2017)594189 PE 594.189v03-00
EMPL

Krzysztof HETMAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0276(COD)

  ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020

11-01-2017 EMPL_PA(2017)595765 PE 595.765v01-00
EMPL

Maria ARENA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2017

Dokumenty k postupu 2016/0265(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment

11-01-2017 EMPL_PA(2017)597413 PE 597.413v01-00
EMPL

Jean LAMBERT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0176(COD)

NÁVRH STANOVISKA k palmovému oleji a odlesňování deštných pralesů

10-01-2017 DEVE_PA(2017)594062 PE 594.062v02-00
DEVE

Heidi HAUTALA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/2222(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

09-01-2017 TRAN_PA(2017)593810 PE 593.810v02-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumenty k postupu 2016/0276(COD)