Návrhy stanovisek

Návrhy stanovisek

 

Postoupení legislativního nebo nelegislativního textu výboru k vyjádření stanoviska se obvykle provádí na začátku postupu v Evropském parlamentu. U legislativních textů mají stanoviska formu pozměňovacích návrhů ke zprávě vypracované hlavním výborem, k nimž jsou případně připojena krátká odůvodnění. U nelegislativních textů mají stanoviska formu návrhů k některým částem textu. O návrzích stanovisek výbor hlasuje a poté je předá výboru, který je příslušný pro vypracování zprávy. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek předtím, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem návrhům stanovisek lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2143(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005 and EC No 1697/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97

Datum : 17-10-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)539866 PE 539.866v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Datum : 17-10-2014

Číslo :

ENVI_PA(2014)541295 PE 541.295v01-00
ENVI

Michel DANTIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Annual Report on EU Competition Policy

Datum : 17-10-2014

Číslo :

IMCO_PA(2014)539870 PE 539.870v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Central Bank Annual Report for 2013

Datum : 16-10-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)539692 PE 539.692v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2157(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on European Investment Bank - Annual Report 2013

Datum : 16-10-2014

Číslo :

EMPL_PA(2014)539693 PE 539.693v01-00
EMPL

David CASA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2156(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the European Investment Bank - Annual Report 2013

Datum : 15-10-2014

Číslo :

CONT_PA(2014)539825 PE 539.825v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-11-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2156(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie

Datum : 07-10-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)539522 PE 539.522v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0115(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jménem Unie

Datum : 06-10-2014

Číslo :

AFET_PA(2014)539512 PE 539.512v01-00
AFET

Charles TANNOCK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách

Datum : 25-09-2014

Číslo :

AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-10-2014

References :

Dokumenty k postupu 2013/0435(COD)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna