Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/006 - IE/PWA International, from Ireland)

25-11-2015 BUDG_PR(2015)571687 PE 571.687v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-12-2015

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the acceptance of the Amendment to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals

24-11-2015 ENVI_PR(2015)551880 PE 551.880v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

  DRAFT REPORT on the Single Market Governance within the European Semester 2016

24-11-2015 IMCO_PR(2015)571647 PE 571.647v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2015

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark

24-11-2015 JURI_PR(2015)572858 PE 572.858v01-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast)

24-11-2015 JURI_PR(2015)572860 PE 572.860v01-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/005 - FI/Computer Programming, from Finland)

19-11-2015 BUDG_PR(2015)571681 PE 571.681v01-00
BUDG

Marco ZANNI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-12-2015

  DRAFT REPORT on the draft Council decision approving the conclusion by the European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust) of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Ukraine

19-11-2015 LIBE_PR(2015)571794 PE 571.794v01-00
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2015

  DRAFT REPORT on the draft Council decision approving the conclusion by the European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust) of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Montenegro

19-11-2015 LIBE_PR(2015)571795 PE 571.795v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2015

  DRAFT REPORT Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

18-11-2015 AFCO_PR(2015)567666 PE 567.666v01-00
AFCO

Sven GIEGOLD

Dokumenty k postupu 2015/2041(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

17-11-2015 BUDG_PR(2015)571655 PE 571.655v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-11-2015

Dokumenty v téže složce BUDG/8/04747

Dokumenty k postupu 2015/2264(BUD)