Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the nomination of Ladislav Balko as a Member of the Court of Auditors

08-02-2016 CONT_PR(2016)576849 PE 576.849v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  DRAFT REPORT on the nomination of Jan Gregor as a Member of the Court of Auditors

08-02-2016 CONT_PR(2016)576851 PE 576.851v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  DRAFT REPORT on the nomination of Mihails Kozlovs as a Member of the Court of Auditors

08-02-2016 CONT_PR(2016)576857 PE 576.857v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches

08-02-2016 PECH_PR(2016)575272 PE 575.272v03-00
PECH

Alain CADEC

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2014: performance, financial management and control

04-02-2016 CONT_PR(2016)569770 PE 569.770v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-03-2016

Dokumenty k postupu 2015/2205(DEC)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, with regard to the duration of the obligation to respect a minimum standard rate

04-02-2016 ECON_PR(2016)575288 PE 575.288v01-00
ECON

Peter SIMON

  DRAFT REPORT on Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union

04-02-2016 ECON_PR(2016)576834 PE 576.834v01-00
ECON

Othmar KARAS

  DRAFT REPORT on implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

03-02-2016 INTA_PR(2016)575363 PE 575.363v02-00
INTA

Eleonora FORENZA

Dokumenty k postupu 2015/2038(INI)

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2014

03-02-2016 CONT_PR(2016)569741 PE 569.741v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-03-2016

Dokumenty k postupu 2015/2164(DEC)

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2014

03-02-2016 CONT_PR(2016)569748 PE 569.748v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-03-2016

Dokumenty k postupu 2015/2168(DEC)