Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2012/010 RO/Mechel, submitted by Romania)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536165 PE 536.165v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/001 EL/Nutriart, submitted by Greece)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536166 PE 536.166v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/000 TA 2014 – Technical assistance at the initiative of the Commission)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536167 PE 536.167v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and sound financial management (application EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536184 PE 536.184v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536185 PE 536.185v01-00
BUDG

Paul TANG

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

Datum : 07-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)535988 PE 535.988v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

Datum : 03-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)536042 PE 536.042v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015

Datum : 16-06-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)536021 PE 536.021v01-00
ECON

Werner LANGEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-07-2014

References :

Dokumenty v téže složce ECON/8/00484

Dokumenty k postupu 2014/0170(NLE)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna