Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  ENTWURF EINES BERICHTS über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

22-11-2017 ECON_PR(2017)613409 PE 613.409v02-00
ECON

Peter SIMON

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending decision EU 2017/344 on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017

21-11-2017 BUDG_PR(2017)613571 PE 613.571v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-11-2017

Dokumenty v téže složce BUDG/8/11586

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats

20-11-2017 BUDG_PR(2017)612204 PE 612.204v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-11-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004

20-11-2017 EMPL_PR(2017)612058 PE 612.058v02-00
EMPL

Guillaume BALAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2018

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]

20-11-2017 IMCO_PR(2017)609534 PE 609.534v03-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-11-2017

Dokumenty k postupu 2016/0402(COD)

  PROJET DE RAPPORT sur le rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

  ENTWURF EINES BERICHTS über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen

16-11-2017 ECON_PR(2017)613410 PE 613.410v01-00
ECON

Peter SIMON

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union

16-11-2017 JURI_PR(2017)612228 PE 612.228v01-00
JURI

József SZÁJER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2017

Dokumenty v téže složce JURI/8/08809

Dokumenty k postupu 2016/0400(COD)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled

15-11-2017 JURI_PR(2017)613333 PE 613.333v01-00
JURI

Max ANDERSSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-11-2017

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Bilateral Agreement between the European Union and the United States of America on prudential measures regarding insurance and reinsurance

13-11-2017 ECON_PR(2017)613437 PE 613.437v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI