Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties

02-05-2016 AFET_PR(2016)582060 PE 582.060v02-00
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-05-2016

Dokumenty k postupu 2016/2030(INI)

  DRAFT REPORT on Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance

28-04-2016 CJ21_PR(2016)580714 PE 580.714v01-00
FEMM EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Tatjana ŽDANOKA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, as regards the secretariat of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office (OLAF)

27-04-2016 CONT_PR(2016)580677 PE 580.677v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

  ENTWURF EINES BERICHTS über auf dem Weg zu einem endgültigen Mehrwertsteuersystem und Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug

27-04-2016 ECON_PR(2016)582077 PE 582.077v01-00
ECON

Werner LANGEN

  DRAFT REPORT on the implementation of the Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/2004

26-04-2016 ENVI_PR(2016)575317 PE 575.317v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-06-2016

  DRAFT REPORT on the nomination of Rimantas Šadžius as a Member of the Court of Auditors

25-04-2016 CONT_PR(2016)582052 PE 582.052v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Greece – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

20-04-2016 BUDG_PR(2016)580770 PE 580.770v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-05-2016

NÁVRH ZPRÁVY o strategii EU pro vytápění a chlazení

20-04-2016 ITRE_PR(2016)582058 PE 582.058v01-00
ITRE

Adam GIEREK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-05-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

15-04-2016 BUDG_PR(2016)580769 PE 580.769v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-05-2016

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Dokumenty k postupu 2015/0100(NLE)