Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) to control measures

26-09-2017 LIBE_PR(2017)610788 PE 610.788v01-00
LIBE

Michał BONI

  DRAFT REPORT on Gender Equality in EU Trade Agreements

19-09-2017 CJ30_PR(2017)610717 PE 610.717v01-00
FEMM INTA

Eleonora FORENZA, Malin BJÖRK

Dokumenty v téže složce CJ30/8/09124

Dokumenty k postupu 2017/2015(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

19-09-2017 CULT_PR(2017)610547 PE 610.547v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Dokumenty k postupu 2017/0102(COD)

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610711 PE 610.711v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610713 PE 610.713v01-00
LIBE

Jaromír ŠTĚTINA

NÁVRH ZPRÁVY Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

18-09-2017 INTA_PR(2017)609638 PE 609.638v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-10-2017

Dokumenty v téže složce INTA/8/09922

Dokumenty k postupu 2017/2065(INI)

  DRAFT REPORT on Accelerating Clean Energy Innovation

18-09-2017 ITRE_PR(2017)609590 PE 609.590v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2017

Dokumenty k postupu 2017/2084(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

  DRAFT REPORT on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

13-09-2017 INTA_PR(2017)609474 PE 609.474v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Dokumenty k postupu 2012/0060(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision No 189/2014/EU authorising France to apply a reduced rate of certain indirect taxes on ‘traditional’ rum produced in Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion and repealing Decision No 2007/659/EC

13-09-2017 REGI_PR(2017)607944 PE 607.944v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA