Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Union Solidarity Fund, in accordance with point 11 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (disasters in Bulgaria and Greece in 2015)

27-08-2015 BUDG_PR(2015)565142 PE 565.142v03-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2015

  DRAFT REPORT on Stocktaking and challenges of the EU Financial Services Regulation: Impact and the way forward towards a more efficient and effective EU framework for Financial Regulation and a Capital Markets Union

26-08-2015 ECON_PR(2015)564921 PE 564.921v01-00
ECON

Burkhard BALZ

Dokumenty k postupu 2015/2106(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and of the Member States, of the Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

26-08-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v02-00
TRAN

Francisco ASSIS

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2014

24-08-2015 ECON_PR(2015)565149 PE 565.149v01-00
ECON

Notis MARIAS

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

28-07-2015 ECON_PR(2015)565015 PE 565.015v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenty v téže složce ECON/8/00408

Dokumenty k postupu 2014/0091(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem

20-07-2015 TAXE_PR(2015)564938 PE 564.938v01-00
TAXE

Elisa FERREIRA, Michael THEURER

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

16-07-2015 PECH_PR(2015)555006 PE 555.006v01-00
PECH

Ole CHRISTENSEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2015

  DRAFT REPORT on arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP

15-07-2015 AFET_PR(2015)560836 PE 560.836v01-00
AFET

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-09-2015

NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice

14-07-2015 AFET_PR(2015)560600 PE 560.600v02-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2104(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

14-07-2015 ECON_PR(2015)560586 PE 560.586v01-00
ECON

Markus FERBER