Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

19-04-2017 INTA_PR(2017)602983 PE 602.983v02-00
INTA

Salvatore CICU

Dokumenty k postupu 2016/0351(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

18-04-2017 BUDG_PR(2017)602991 PE 602.991v02-00
BUDG

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2017

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Croatia

12-04-2017 LIBE_PR(2017)599826 PE 599.826v01-00
LIBE

Claude MORAES

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border parcel delivery services

11-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v01-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Dokumenty k postupu 2016/0149(COD)

  DRAFT REPORT on a European Strategy for Low-Emission Mobility

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2017

Dokumenty k postupu 2016/2327(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

06-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-05-2017

  DRAFT REPORT on EU political relations with India

04-04-2017 AFET_PR(2017)602942 PE 602.942v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-05-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

04-04-2017 INTA_PR(2017)602808 PE 602.808v01-00
INTA

Klaus BUCHNER

Dokumenty k postupu 2016/0295(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o kosmické strategii pro Evropu

04-04-2017 ITRE_PR(2017)602728 PE 602.728v02-00
ITRE

Constanze KREHL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/2325(INI)

  DRAFT REPORT on Women’s Economic Empowerment in the Private and Public Sectors in the EU

04-04-2017 FEMM_PR(2017)601154 PE 601.154v01-00
FEMM

Anna HEDH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-05-2017

Dokumenty k postupu 2017/2008(INI)