Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on Annual Growth Survey 2015

Datum : 15-12-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)544392 PE 544.392v01-00
ECON

Dariusz ROSATI

Dokumenty k postupu 2014/2221(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

Datum : 12-12-2014

Číslo :

AGRI_PR(2014)544363 PE 544.363v01-00
AGRI

Marc TARABELLA

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts

Datum : 11-12-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)544150 PE 544.150v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Dokumenty k postupu 2013/0314(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on European Energy Security Strategy

Datum : 11-12-2014

Číslo :

ITRE_PR(2014)541614 PE 541.614v01-00
ITRE

Algirdas SAUDARGAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2015

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Itálii, zemětřesení v Řecku, sněhové bouře ve Slovinsku a sněhové bouře a záplavy v Chorvatsku)

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539615 PE 539.615v02-00
BUDG

Patricija ŠULIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/01085

Dokumenty k postupu 2014/2072(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539678 PE 539.678v03-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00611

Dokumenty k postupu 2014/2038(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)541347 PE 541.347v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00469

Dokumenty k postupu 2014/2036(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)541348 PE 541.348v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00822

Dokumenty k postupu 2014/2053(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)541350 PE 541.350v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/01087

Dokumenty k postupu 2014/2073(BUD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku)

Datum : 10-12-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)541357 PE 541.357v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/01777

Dokumenty k postupu 2014/2161(BUD)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna