Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Datum : 01-08-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)537268 PE 537.268v01-00
ECON

Philippe DE BACKER

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Additional Protocol to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of Croatia to the European Union

Datum : 28-07-2014

Číslo :

INTA_PR(2014)537197 PE 537.197v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/010 RO/Mechel)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536165 PE 536.165v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2014 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536166 PE 536.166v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536167 PE 536.167v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536184 PE 536.184v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví)

Datum : 15-07-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)536185 PE 536.185v01-00
BUDG

Paul TANG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

Datum : 07-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)535988 PE 535.988v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

Datum : 03-07-2014

Číslo :

CONT_PR(2014)536042 PE 536.042v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015

Datum : 16-06-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)536021 PE 536.021v01-00
ECON

Werner LANGEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-07-2014

References :

Dokumenty v téže složce ECON/8/00484

Dokumenty k postupu 2014/0170(NLE)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna