Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section VII – Committee of the Regions

27-01-2015 CONT_PR(2015)539740 PE 539.740v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section VIII – European Ombudsman

22-01-2015 CONT_PR(2015)539741 PE 539.741v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section VI – European Economic and Social Committee

22-01-2015 CONT_PR(2015)539745 PE 539.745v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section IX – European Data Protection Supervisor

22-01-2015 CONT_PR(2015)539746 PE 539.746v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

Dokumenty k postupu 2014/2085(DEC)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on appliances burning gaseous fuels

20-01-2015 IMCO_PR(2015)544262 PE 544.262v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-03-2015

  DRAFT INTERIM REPORT on the proposal for a Council regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-02-2015

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU

15-01-2015 ECON_PR(2015)546551 PE 546.551v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2015

  DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

15-01-2015 JURI_PR(2015)546580 PE 546.580v02-00
JURI

Julia REDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2015

NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015

13-01-2015 EMPL_PR(2015)544269 PE 544.269v01-00
EMPL

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2015

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

13-01-2015 ITRE_PR(2015)539808 PE 539.808v01-00
ITRE

Carlos ZORRINHO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2015