Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROYECTO DE INFORME sobre Emprendimiento social en Innovación Socialespara luchar contra el desempleo juvenil

15-04-2015 EMPL_PR(2015)554751 PE 554.751v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-05-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency

14-04-2015 ENVI_PR(2015)552048 PE 552.048v01-00
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/0256(COD)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar

10-04-2015 PECH_PR(2015)544100 PE 544.100v01-00
PECH

Ricardo SERRÃO SANTOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/0319(NLE)

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

01-04-2015 ECON_PR(2015)554676 PE 554.676v01-00
ECON

Hugues BAYET

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUȘOI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2015

Dokumenty k postupu 2015/0028(COD)

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

01-04-2015 PECH_PR(2015)546654 PE 546.654v01-00
PECH

Peter van DALEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/0329(NLE)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

31-03-2015 ENVI_PR(2015)546598 PE 546.598v01-00
ENVI

Albert DESS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-05-2015

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany

31-03-2015 PECH_PR(2015)551985 PE 551.985v01-00
PECH

João FERREIRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-05-2015

NÁVRH ZPRÁVY o EHP-Švýcarsku: překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu

30-03-2015 IMCO_PR(2015)551920 PE 551.920v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-05-2015

NÁVRH ZPRÁVY o provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-04-2015

Dokumenty v téže složce TRAN/8/02476

Dokumenty k postupu 2015/2005(INI)