Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646854 PE646.854v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646855 PE646.855v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646856 PE646.856v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2020

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-01-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018

10-01-2020 CONT_PR(2019)639918 PE639.918v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020