Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section II – European Council and Council

27-06-2016 CONT_PR(2016)584118 PE 584.118v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2016

Dokumenty k postupu 2015/2156(DEC)

  DRAFT REPORT on a coherent EU policy for cultural and creative industries

23-06-2016 CJ23_PR(2016)583957 PE 583.957v01-00
CULT ITRE

Christian EHLER, Luigi MORGANO

  PROJET DE RAPPORT sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne: évaluation

23-06-2016 REGI_PR(2016)582284 PE 582.284v01-00
REGI

Salvatore CICU

Dokumenty k postupu 2016/2045(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the People's Republic of China on the short-stay visa waiver for holders of diplomatic passports

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-07-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards the conferral of delegated and implementing powers on the Commission for the adoption of certain measures

21-06-2016 INTA_PR(2016)585453 PE 585.453v01-00
INTA

Bernd LANGE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2016

  DRAFT REPORT on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities

21-06-2016 ECON_PR(2016)585449 PE 585.449v01-00
ECON

Alfred SANT

Dokumenty k postupu 2016/2101(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2016

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

21-06-2016 JURI_PR(2016)585465 PE 585.465v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenty k postupu 2015/0284(COD)

  DRAFT REPORT on the nomination of Lazaros Stavrou Lazarou as a Member of the Court of Auditors

20-06-2016 CONT_PR(2016)585438 PE 585.438v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)

16-06-2016 LIBE_PR(2016)584100 PE 584.100v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2016

Dokumenty k postupu 2016/0075(COD)