Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Principality of Monaco providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC

19-05-2016 ECON_PR(2016)582314 PE 582.314v01-00
ECON

Andreas SCHWAB

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

19-05-2016 ENVI_PR(2016)580560 PE 580.560v01-00
ENVI

Simona BONAFÈ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-06-2016

Dokumenty k postupu 2015/0272(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o uplatňování směrnice o poštovních službách

18-05-2016 TRAN_PR(2016)582264 PE 582.264v04-00
TRAN

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-06-2016

Dokumenty k postupu 2016/2010(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010

17-05-2016 ITRE_PR(2016)580796 PE 580.796v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-06-2016

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, regarding the participation of the Republic of Croatia as a Contracting Party, following its accession to the European Union

13-05-2016 EMPL_PR(2016)582160 PE 582.160v01-00
EMPL

Danuta JAZŁOWIECKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2016

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision on the proposal for a Council decision amending Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

13-05-2016 LIBE_PR(2016)580522 PE 580.522v01-00
LIBE

Ska KELLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-06-2016

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

12-05-2016 BUDG_PR(2016)582411 PE 582.411v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-06-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Rimantase Šadžiuse členem Účetního dvora

12-05-2016 CONT_PR(2016)582052 PE 582.052v02-00
CONT

Bart STAES

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States

11-05-2016 EMPL_PR(2016)582270 PE 582.270v01-00
EMPL

Laura AGEA

Dokumenty v téže složce EMPL/8/05749

Dokumenty k postupu 2016/0043(NLE)

NÁVRH ZPRÁVY o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem

11-05-2016 TAX2_PR(2016)580528 PE 580.528v01-00
TAX2

Jeppe KOFOD, Michael THEURER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2016