Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)propanamide (4-fluoroisobutyrylfentanyl) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618022 PE 618.022v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618023 PE 618.023v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-CHMINACA) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618024 PE 618.024v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide (tetrahydrofuranylfentanyl; THF-F) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618026 PE 618.026v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618027 PE 618.027v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate (carfentanil) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618028 PE 618.028v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance methyl 2--3,3-dimethylbutanoate (5F-MDMB-PINACA) to control measures

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism

09-02-2018 LIBE_PR(2018)616732 PE 616.732v01-00
LIBE

Helga STEVENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-03-2018

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism

09-02-2018 LIBE_PR(2018)616804 PE 616.804v01-00
LIBE

Helga STEVENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-03-2018

  DRAFT REPORT on the role of cities in the institutional framework of the Union

09-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI