Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob

Datum : 26-03-2014

Číslo :

LIBE_PR(2014)532288 PE 532.288v01-00
LIBE

Hubert PIRKER

Dokumenty v téže složce LIBE/7/15287

Dokumenty k postupu 2013/0267A(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory

Datum : 24-03-2014

Číslo :

REGI_PR(2014)532269 PE 532.269v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenty v téže složce REGI/7/15395

Dokumenty k postupu 2014/0064(CNS)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

Datum : 24-03-2014

Číslo :

REGI_PR(2014)532299 PE 532.299v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenty v téže složce REGI/7/15503

Dokumenty k postupu 2014/0093(CNS)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady upravující období platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) ve francouzských zámořských departementech

Datum : 24-03-2014

Číslo :

REGI_PR(2014)532325 PE 532.325v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenty v téže složce REGI/7/15541

Dokumenty k postupu 2014/0101(CNS)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 a zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES

Datum : 20-03-2014

Číslo :

CULT_PR(2014)532282 PE 532.282v01-00
CULT

Marco SCURRIA

Dokumenty v téže složce CULT/7/15517

Dokumenty k postupu 2012/0199(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států

Datum : 19-03-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)528010 PE 528.010v01-00
AFET

Nikola VULJANIĆ

Dokumenty v téže složce AFET/7/13805

Dokumenty k postupu 2013/0311(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES

Datum : 19-03-2014

Číslo :

TRAN_PR(2014)529892 PE 529.892v02-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Dokumenty v téže složce TRAN/7/15290

Dokumenty k postupu 2011/0398(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

Datum : 17-03-2014

Číslo :

INTA_PR(2014)530079 PE 530.079v01-00
INTA

Paweł ZALEWSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-03-2014

References :

Dokumenty v téže složce INTA/7/15470

Dokumenty k postupu 2014/0090(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu

Datum : 12-03-2014

Číslo :

PECH_PR(2014)530050 PE 530.050v01-00
PECH

Raül ROMEVA i RUEDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-03-2014

References :

Dokumenty v téže složce PECH/7/15414

Dokumenty k postupu 2012/0216(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/004 ES/Grupo Santana ze Španělska)

Datum : 11-03-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)530051 PE 530.051v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-03-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/7/15430

Dokumenty k postupu 2014/2027(BUD)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna