Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Germany

27-10-2016 BUDG_PR(2016)592448 PE 592.448v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-11-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-11-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-11-2016

  DRAFT REPORT on Annual Report on the Single Market Governance within the European Semester 2017

20-10-2016 IMCO_PR(2016)592332 PE 592.332v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-11-2016

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/34/EU as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-11-2016

  DRAFT REPORT on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

20-10-2016 FEMM_PR(2016)592221 PE 592.221v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-11-2016

Dokumenty v téže složce FEMM/8/05519

Dokumenty k postupu 2016/2012(INI)

  DRAFT REPORT on Fundamental rights implications of Big Data: privacy, data protection, non-discrimination, security and law-enforcement

19-10-2016 LIBE_PR(2016)592279 PE 592.279v01-00
LIBE

Ana GOMES

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part

18-10-2016 AFET_PR(2016)589229 PE 589.229v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part

18-10-2016 AFET_PR(2016)592260 PE 592.260v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

18-10-2016 LIBE_PR(2016)592131 PE 592.131v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-11-2016

Dokumenty k postupu 2016/0126(NLE)