Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the draft Council regulation amending Regulation (EC) No 2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

Datum : 17-09-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)537491 PE 537.491v01-00
ECON

Johan VAN OVERTVELDT

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2014 of the European Union for the financial year 2014, Section III – Commission

Datum : 16-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537391 PE 537.391v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-09-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the recommendation for a Council regulation amending Regulation (EC) No 2533/98 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

Datum : 15-09-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)537495 PE 537.495v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Datum : 09-09-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)537338 PE 537.338v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-09-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0083(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on conclusion of an Association Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Datum : 09-09-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)537389 PE 537.389v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-09-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/2817(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany

Datum : 09-09-2014

Číslo :

LIBE_PR(2014)537349 PE 537.349v01-00
LIBE

Claude MORAES

Dokumenty v téže složce LIBE/8/00829

Dokumenty k postupu 2013/0151B(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgie)

Datum : 04-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537329 PE 537.329v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-10-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

Datum : 04-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537331 PE 537.331v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-10-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany

Datum : 03-09-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)537336 PE 537.336v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce AFET/8/00165

Dokumenty k postupu 2013/0151A(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/010 ES/Castilla y León ze Španělska)

Datum : 27-08-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537284 PE 537.284v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2014

References :

Dokumenty v téže složce BUDG/8/00880

Dokumenty k postupu 2014/2062(BUD)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna