Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 5/2015 of the European Union for the financial year 2015 - Responding to migratory pressures

21-05-2015 BUDG_PR(2015)557262 PE 557.262v01-00
BUDG

 

  PROJET DE RAPPORT sur Développer une industrie européenne durable des métaux communs

21-05-2015 ITRE_PR(2015)557241 PE 557.241v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-07-2015

Dokumenty v téže složce ITRE/8/02154

Dokumenty k postupu 2014/2211(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/0005(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed and repealing Council Directive 90/167/EEC

20-05-2015 AGRI_PR(2015)549334 PE 549.334v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-06-2015

Dokumenty k postupu 2014/0255(COD)

  DRAFT REPORT on Towards Improved Single Market Regulation

18-05-2015 IMCO_PR(2015)557205 PE 557.205v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-06-2015

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2015 to the General Budget 2015, entering the surplus of the financial year 2014

13-05-2015 BUDG_PR(2015)557200 PE 557.200v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-06-2015

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 4/2015 to the General Budget 2015, accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund for Romania, Bulgaria and Italy

13-05-2015 BUDG_PR(2015)557201 PE 557.201v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-06-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

13-05-2015 TRAN_PR(2015)557153 PE 557.153v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, of the International Labour Organisation with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters

13-05-2015 LIBE_PR(2015)557176 PE 557.176v01-00
LIBE

Helga STEVENS

  DRAFT REPORT on the role of local authorities in developing countries in development cooperation

11-05-2015 DEVE_PR(2015)557178 PE 557.178v01-00
DEVE

Eleni THEOCHAROUS