Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and New Zealand pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

20-04-2018 INTA_PR(2018)620814 PE 620.814v01-00
INTA

Daniel CASPARY

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State

19-04-2018 IMCO_PR(2018)620869 PE 620.869v03-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2018

  DRAFT REPORT on the implementation of specific measures for Greece under Regulation 2015/1839

19-04-2018 REGI_PR(2018)620798 PE 620.798v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020

19-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v01-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

18-04-2018 INTA_PR(2018)620931 PE 620.931v01-00
INTA

Christofer FJELLNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council

17-04-2018 IMCO_PR(2018)620871 PE 620.871v01-00
IMCO

Nicola DANTI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2018

Dokumenty k postupu 2017/0353(COD)

  DRAFT REPORT on Boosting growth and cohesion in EU border regions

17-04-2018 REGI_PR(2018)620924 PE 620.924v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

  DRAFT REPORT on Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests

16-04-2018 DEVE_PR(2018)619397 PE 619.397v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-05-2018

Dokumenty k postupu 2018/2003(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2018/000 TA 2018 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

16-04-2018 BUDG_PR(2018)620826 PE 620.826v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-04-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast)

16-04-2018 ENVI_PR(2018)619135 PE 619.135v01-00
ENVI

Miriam DALLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-05-2018

Dokumenty k postupu 2017/0293(COD)