Návrhy zpráv

Návrhy zpráv

 

Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Filtrovat podle výboru
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on cableway installations

Datum : 27-11-2014

Číslo :

IMCO_PR(2014)537493 PE 537.493v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA

Datum : 25-11-2014

Číslo :

LIBE_PR(2014)539817 PE 539.817v01-00
LIBE

Kinga GÁL

Dokumenty k postupu 2014/0217(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES

Datum : 24-11-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)541353 PE 541.353v02-00
ENVI

Ivo BELET

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-12-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0011(COD)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datum : 21-11-2014

Číslo :

PECH_PR(2014)541517 PE 541.517v02-00
PECH

Norica NICOLAI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-12-2014

References :

Dokumenty k postupu 2014/0238(NLE)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on European Investment Bank - Annual Report 2013

Datum : 20-11-2014

Číslo :

ECON_PR(2014)544105 PE 544.105v01-00
ECON

Ernest URTASUN

Dokumenty k postupu 2014/2156(INI)

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o ověřování pověřovacích listin

Datum : 19-11-2014

Číslo :

JURI_PR(2014)541585 PE 541.585v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali

Datum : 19-11-2014

Číslo :

LIBE_PR(2014)541593 PE 541.593v01-00
LIBE

Caterina CHINNICI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, from by Greece)

Datum : 18-11-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)541646 PE 541.646v01-00
BUDG

Monika VANA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-12-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision concerning the dock dues in the French outermost regions

Datum : 17-11-2014

Číslo :

REGI_PR(2014)541607 PE 541.607v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Datum : 14-11-2014

Číslo :

INTA_PR(2014)541634 PE 541.634v01-00
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k postupu 2014/0177(COD)

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna