Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2014

07-10-2015 PETI_PR(2015)567774 PE 567.774v02-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part

06-10-2015 AFET_PR(2015)567744 PE 567.744v01-00
AFET

Elmar BROK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-10-2015

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the on Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part

06-10-2015 AFET_PR(2015)567752 PE 567.752v01-00
AFET

Elmar BROK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-10-2015

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

06-10-2015 AFET_PR(2015)567753 PE 567.753v01-00
AFET

Elmar BROK

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 7/2015 of the European Union for the financial year 2015, Managing the refugee crisis: immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569617 PE 569.617v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-10-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569618 PE 569.618v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-10-2015

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC

05-10-2015 IMCO_PR(2015)569483 PE 569.483v01-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

  DRAFT REPORT on the Special Report of the European Ombudsman in own-initiative inquiry OI/5/2012/BEH-MHZ concerning Frontex

02-10-2015 CJ17_PR(2015)569466 PE 569.466v01-00
PETI LIBE

Roberta METSOLA

  DRAFT REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2016

01-10-2015 BUDG_PR(2015)567773 PE 567.773v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-10-2015

Dokumenty k postupu 2015/2132(BUD)

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC, 2002/22/EC, and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012

29-09-2015 ITRE_PR(2015)567840 PE 567.840v01-00
ITRE

Pilar del CASTILLO VERA