Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

28-07-2015 ECON_PR(2015)565015 PE 565.015v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenty v téže složce ECON/8/00408

Dokumenty k postupu 2014/0091(COD)

  DRAFT REPORT on tax rulings and other measures similar in nature or effect

20-07-2015 TAXE_PR(2015)564938 PE 564.938v01-00
TAXE

Elisa FERREIRA, Michael THEURER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries

16-07-2015 PECH_PR(2015)555006 PE 555.006v01-00
PECH

Ole CHRISTENSEN

  DRAFT REPORT on arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP

15-07-2015 AFET_PR(2015)560836 PE 560.836v01-00
AFET

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-09-2015

  DRAFT REPORT on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

14-07-2015 AFET_PR(2015)560600 PE 560.600v02-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2015

Dokumenty k postupu 2015/2104(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

14-07-2015 ECON_PR(2015)560586 PE 560.586v01-00
ECON

Markus FERBER

  DRAFT REPORT on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

13-07-2015 ECON_PR(2015)564958 PE 564.958v01-00
ECON

Dariusz ROSATI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-09-2015

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and of the Member States, of the Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

09-07-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení (ES) č. 2494/95

08-07-2015 ECON_PR(2015)564902 PE 564.902v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

06-07-2015 CONT_PR(2015)557303 PE 557.303v03-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015

Dokumenty k postupu 2014/2132(DEC)