Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2005/36/EC as regards regulation and the need for reform in professional services

19-07-2017 IMCO_PR(2017)607891 PE 607.891v01-00
IMCO

Nicola DANTI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-09-2017

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2015, Section II – European Council and Council

18-07-2017 CONT_PR(2017)608034 PE 608.034v01-00
CONT

Bart STAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-09-2017

Dokumenty k postupu 2016/2153(DEC)

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2016

18-07-2017 ECON_PR(2017)606142 PE 606.142v01-00
ECON

Jonás FERNÁNDEZ

  DRAFT REPORT on the EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

17-07-2017 PETI_PR(2017)606039 PE 606.039v01-00
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumenty k postupu 2017/2069(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

13-07-2017 AFET_PR(2017)608080 PE 608.080v01-00
AFET

Liisa JAAKONSAARI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2017

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

13-07-2017 AFET_PR(2017)608083 PE 608.083v01-00
AFET

Liisa JAAKONSAARI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

13-07-2017 ECON_PR(2017)608035 PE 608.035v01-00
ECON

Alain LAMASSOURE

Dokumenty k postupu 2016/0336(CNS)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax Base

13-07-2017 ECON_PR(2017)608050 PE 608.050v01-00
ECON

Paul TANG

Dokumenty k postupu 2016/0337(CNS)

  DRAFT REPORT on Implementation of the European Disability Strategy

13-07-2017 EMPL_PR(2017)608029 PE 608.029v01-00
EMPL

Helga STEVENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2017

Dokumenty v téže složce EMPL/8/09423

Dokumenty k postupu 2017/2127(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2017

Dokumenty v téže složce BUDG/8/10317

Dokumenty k postupu 2017/2109(BUD)