Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

25-07-2016 REGI_PR(2016)587491 PE 587.491v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

  PROJET DE RAPPORT sur les déclarations d'intérêts des membres de la Commission - lignes directrices

20-07-2016 JURI_PR(2016)587462 PE 587.462v01-00
JURI

Pascal DURAND

Dokumenty k postupu 2016/2080(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council replacing the lists of insolvency proceedings and insolvency practitioners in Annexes A and B to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings

20-07-2016 JURI_PR(2016)587472 PE 587.472v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-09-2016

  DRAFT REPORT on Minimum standards for the protection of farm rabbits

18-07-2016 AGRI_PR(2016)587419 PE 587.419v01-00
AGRI

Stefan ECK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2016

Dokumenty v téže složce AGRI/8/06481

Dokumenty k postupu 2016/2077(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable management of external fishing fleets, repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

18-07-2016 PECH_PR(2016)583934 PE 583.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k postupu 2015/0289(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising the Republic of Austria and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Peru to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

18-07-2016 JURI_PR(2016)587431 PE 587.431v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising certain Member States to accept, in the interest of the European Union, the accession of Kazakhstan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

18-07-2016 JURI_PR(2016)587432 PE 587.432v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising certain Member States to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Republic of Korea to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

18-07-2016 JURI_PR(2016)587433 PE 587.433v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine)

18-07-2016 LIBE_PR(2016)585521 PE 585.521v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-09-2016

Dokumenty k postupu 2016/0125(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

15-07-2016 INTA_PR(2016)585811 PE 585.811v01-00
INTA

Hannu TAKKULA