Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 4/2019 of the European Union to the general budget 2019, Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section II – European Council and Council

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on Employment and social policies of the euro area

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2019

  Proposal for a Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

25-07-2019 LIBE_PR()638778 PE638.778
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639768 PE639.768v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019