Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-03-2017

Dokumenty v téže složce BUDG/8/07859

Dokumenty k postupu 2016/2233(BUD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (EECC) (recast)

17-03-2017 ITRE_PR(2017)601017 PE 601.017v01-00
ITRE

Pilar del CASTILLO VERA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-04-2017

Dokumenty k postupu 2016/0288(COD)

  DRAFT REPORT on budgetary control of financing NGOs from the EU budget

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-04-2017

Dokumenty k postupu 2015/2345(INI)

  PROJET DE RAPPORT sur les systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons

16-03-2017 LIBE_PR(2017)601203 PE 601.203v01-00
LIBE

Joëlle BERGERON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-04-2017

Dokumenty k postupu 2015/2062(INI)

  DRAFT REPORT on EU action for sustainability

15-03-2017 ENVI_PR(2017)601046 PE 601.046v01-00
ENVI

Seb DANCE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-04-2017

Dokumenty k postupu 2017/2009(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU

15-03-2017 ENVI_PR(2017)601101 PE 601.101v01-00
ENVI

Peter LIESE

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund for the period 2014 to 2020

14-03-2017 LIBE_PR(2017)601132 PE 601.132v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-04-2017

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

13-03-2017 AFET_PR(2017)601127 PE 601.127v01-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-04-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

13-03-2017 CJ16_PR(2017)597638 PE 597.638v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2017

Dokumenty k postupu 2016/0276(COD)