Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the ARTEMIS Joint Undertaking for the financial year 2013

03-07-2015 CONT_PR(2015)557303 PE 557.303v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015

Dokumenty k postupu 2014/2132(DEC)

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the ENIAC Joint Undertaking for the financial year 2013

03-07-2015 CONT_PR(2015)557305 PE 557.305v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2015

Dokumenty k postupu 2014/2135(DEC)

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

03-07-2015 LIBE_PR(2015)560901 PE 560.901v02-00
LIBE

Ska KELLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-07-2015

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Tunisia on the general principles for the participation of the Republic of Tunisia in Union programmes

02-07-2015 AFET_PR(2015)557253 PE 557.253v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

  PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

01-07-2015 IMCO_PR(2015)560916 PE 560.916v01-00
IMCO

Dawid Bohdan JACKIEWICZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-09-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codified text)

01-07-2015 JURI_PR(2015)557322 PE 557.322v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on trade in certain steel products between the European Union and the Republic of Kazakhstan (codified text)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560910 PE 560.910v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codified text)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560912 PE 560.912v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on protection against dumped imports from countries not members of the European Union (codified text)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560915 PE 560.915v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council and Commission decision on the conclusion by the European Union of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a Partnership between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

30-06-2015 AFET_PR(2015)560913 PE 560.913v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-09-2015