Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

23-05-2017 ECON_PR(2017)604735 PE 604.735v01-00
ECON

Cătălin Sorin IVAN

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the acceptance on behalf of the European Union of an Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone

23-05-2017 ENVI_PR(2017)551879 PE 551.879v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-06-2017

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law

19-05-2017 CJ09_PR(2017)604640 PE 604.640v01-00
LIBE CONT

Ingeborg GRÄSSLE, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013

18-05-2017 CJ10_PR(2017)604777 PE 604.777v01-00
ITRE ENVI

Michèle RIVASI, Claude TURMES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-06-2017

Dokumenty k postupu 2016/0375(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU

12-05-2017 LIBE_PR(2017)597506 PE 597.506v01-00
LIBE

Laura FERRARA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-06-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

11-05-2017 JURI_PR(2017)604674 PE 604.674v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-06-2017

Dokumenty k postupu 2016/0284(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o boji proti kyberkriminalitě

11-05-2017 LIBE_PR(2017)604566 PE 604.566v02-00
LIBE

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

NÁVRH ZPRÁVY o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

10-05-2017 INTA_PR(2017)599773 PE 599.773v02-00
INTA

Maria ARENA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

Dokumenty v téže složce INTA/8/08458

Dokumenty k postupu 2016/2301(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council repealing Council Regulation (EEC) No 1101/89, Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-06-2017

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise

09-05-2017 BUDG_PR(2017)604608 PE 604.608v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2017