Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Směrnice Komise, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

2019/2743(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
EMPL

příslušný výbor

Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu

2019/2739(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
EMPL

příslušný výbor

Směrnice Komise, kterou se mění přílohy II a IV směrnice Rady 92/29/EHS, pokud jde o čistě technické úpravy

2019/2726(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
EMPL

příslušný výbor

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

2016/0397(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
EMPL

příslušný výbor

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
EMPL

stanovisko

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím

2019/0126(NLE) Nelegislativní postupy
EMPL

stanovisko

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0108(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
EMPL

stanovisko

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0107(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
EMPL

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
EMPL

stanovisko

Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

2018/0427(NLE) Nelegislativní postupy
EMPL

stanovisko