Slyšení

Všechny záznamy

Výbor může uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů a příspěvků přednášejících.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 22-01-2020 - 11:48
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU.

The basic objective was to have a better understanding on the status of wolf populations in EU and furthermore, to consider possible changes to the current management of the wolf population in Europe. The hearing took place on 5 December 2019.

Umístění : PHS 3C50

  Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States
  Overcoming barriers – Management of large carnivores in the Alps
  The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Experts Presentations

   Prof. L. Boitani - Wolves in Europe EU Parliament 2019
   Presentation Dr. G. Carbone - 5-12-2019
   J. Linnell EUP