Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

 
Thanks for visiting the website of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
Please note that the European Parliament is closed between Tuesday 23 December and Friday 2 January (included).
We wish you Merry Christmas and Happy New Year!
 
The next committee meeting will be held on 21-22 January 2015 in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
 
Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nenechte si ujít
 
Presentation of Latvian presidency programme, public hearing on Waste directive

During the 21 January committee meeting Mr Kaspars Gerhards Minister of Environment and Regional Development will present the Latvian Presidency's programme in the area of environment while Mr Guntis Belēvičs Minister of Health will exchange of views with ENVI members in the area of health.
A public hearing in preparation for the legislative report on the Waste directive will also take place in committee time on the 22 January.

   
GMOs cultivation - committee vote on the outcome of negotiations with Council

The outcome of the negotiations with the Council on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory is to be voted during an extraordinary committee meeting in Strasbourg on Wednesday 17 December between 15.30-16.00 in meeting room Winston Churchill (WIC) 200.
The vote in Plenary is scheduled for January 2015.

   
Delegation to the UN Climate Conference COP 20, Lima

The 20th session of the Conference of the Parties (COP) to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 10th session of the Meeting of the Parties (CMP) to the 1997 Kyoto Protocol is taking place from 1 to 12 December in Lima, Peru.
A 12-strong delegation of MEPs will join the negotiations between 8-12 December, led by ENVI chairman Giovanni La Via (EPP). Members of the delegation are: Jo Leinen (S&D) – delegation vice-president; Jerzy Buzek (EPP); Karl-Heinz Florenz (EPP); Elisabetta Gardini (EPP,); Seb Dance (S&D); Kathleen Van Brempt (S&D); Ian Duncan (ECR); Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE); Merja Kyllonen (GUE/NGL); Bas Eickhout (Greens/EFA); and Valentinas Mazuronis (EFDD). Talks should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario.

   
Public Hearing on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020

A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 was be held on 4 December. The hearing is part of the preparation of the ENVI report on the proposed revision of the National Emission Ceilings Directive. Experts addressed in two panels health and environmental issues in air quality control as well as specific aspects of different economic sectors and geographical regions.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
ENVI 04-12-2014 - 18:16  

A 12-strong delegation of MEPs will take part in the UN climate conference in Lima, Peru, from Monday to Friday. The 20th Conference of Parties (COP20) aims to set out the structure of a global and binding climate agreement to be concluded in Paris in 2015. In a resolution voted last month, the European Parliament reiterated the EU commitment to getting on track for a below 2°C climate warming scenario, and pledged to step up European contributions to the Green Climate Fund (GCF).

ENVI 25-11-2014 - 18:17  

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorization procedure for novel foods were approved by the Environment Committee on Monday. MEPs nonetheless amended the text and proposed a moratorium on the use of nanomaterials in food, based on the precautionary principle. They also added provisions for compulsory labelling of cloned food products.

Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1.    politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:
a)    znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, změn klimatu a ochrany biologické rozmanitosti,
b)    udržitelného rozvoje,
c)    mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
d)    nápravu škod na životním prostředí,
e)    civilní ochrany,
f)    Evropské agentury pro životní prostředí,
g)    Evropské agentury pro chemické látky;
 
2.    veřejného zdraví, zejména:
a)    činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,
b)    léčivých a kosmetických přípravků,
c)    zdravotních aspektů bioterorismu,
d)    Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;
 
3.    otázek bezpečnosti potravin, a to zejména:
a)    označování a bezpečnosti potravin;
b)    veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)    Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte
 
 

Vítejte na internetových stránkách výboru ENVI
 
Se svými 69 členy je výbor ENVI největším legislativním výborem Evropského parlamentu.
 
Členové výboru ENVI aktivně pracují na zlepšování informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům, a to zejména prostřednictvím regulace označování a uvádění výrobků na trhu. Výbor ENVI má za úkol navrhovat řešení otázek veřejného zdraví na evropské úrovni.
 
Je také zodpovědný za celou řadu oblastí politik, včetně znečištění vzduchu a vody, nakládání s odpady, ochrany biodiverzity a mnoha dalších. Členové výboru se také zaměřují na podporu účinného využívání zdrojů a udržitelného rozvoje v Evropě.
 
Ústředním bodem práce výboru je boj proti změně klimatu. Na začátku tohoto volebního období bude jedním z nejdůležitějších bodů programu s ohledem na nadcházející summity o klimatu, které budou mít rozhodující význam pro očekávané přijetí mezinárodní dohody o klimatu v roce 2015. Pěstování geneticky modifikovaných organismů a jejich případné omezení nebo zákaz v členských státech bude na začátku tohoto volebního období další oblastí, na níž bude zaměřena pozornost.
 
Doufáme, že vám tato internetová stránka poskytne široký přehled o naší práci a vybízíme vás, abyste se vyjádřili k jakémukoli tématu, které je pro vás důležité.
 
Giovanni La Via