Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 23 July 2014 between in Brussels (JAN4Q2).
 
The online Welcome Pack (intranet) is now ready and available.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings.

   
 
Nenechte si ujít
 
Italian Presidency priorities, presentation on Novel foods

During the meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 23rd July members will hear the Italian minister for Health -Ms Beatrice Lorenzin -  and the Italian minister for the Environment, the Protection of Natural Resources and the Sea -Mr Gian Luca Galletti-  present the Italian Council Presidency's priorities in their respective policy areas. Representatives from the Commission will present the Novel foods proposal to ENVI Members and the draft European Parliament complementary impact assessment on novel foods by the Centre for Strategy and Evaluation Services/ADAS UK will also be presented.

 
Další informace
 
Giovanni La Via elected chair of the ENVI Committee

Giovanni La Via (EPP, IT) is the new chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs as follows: 1st vice-chair Benedek Jávor (Greens/EFA, HU), 2nd vice-chair Daciana Sârbu (S&D, RO), 3rd vice-chair Pavel Poc (S&D, CS), 4th vice-chair Gilles Pargneaux (S&D, FR). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the ENVI Committee will take place on 23-24 July 2014,

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1.    politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:
a)    znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, změn klimatu a ochrany biologické rozmanitosti,
b)    udržitelného rozvoje,
c)    mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
d)    nápravu škod na životním prostředí,
e)    civilní ochrany,
f)    Evropské agentury pro životní prostředí,
g)    Evropské agentury pro chemické látky;
 
2.    veřejného zdraví, zejména:
a)    činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,
b)    léčivých a kosmetických přípravků,
c)    zdravotních aspektů bioterorismu,
d)    Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;
 
3.    otázek bezpečnosti potravin, a to zejména:
a)    označování a bezpečnosti potravin;
b)    veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)    Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte
 
 

Available soon