Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2
 
The Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nenechte si ujít
 
Exchange of views with Miguel Arias Cañete-Commissioner for Climate Action and Energy

On their meeting of 11th November 2014 Members of the ENVI Committee will exchange views for the first time since he took up his office on the 1st November 2014 with Miguel Arias Cañete Commissioner for Climate Action and Energy on current and future climate policy.

   
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
Presentation of Agencies, vote on GMOs

Five key European Agencies that fall under the ENVI competence and are responsible for implementing important legislation in the field of environment, public health and food safety (ECHA, EMA, EFSA, ECDC and EEA) will hold an event in ENVI on 10 November to present their responsibilities and their main activities.
 
FVO -although not an agency but a unit of the Commission (DG SANCO) - will also be presented. It carries out important tasks to ensure that EU legislation on food safety, animal health, plant health and animal welfare is properly implemented and enforced.
 
The vote on the draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory was postponed from 5 November to 11 November.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop was held on 5 November. The Commission presented its proposal and experts and stakeholders had an extensive discussion on the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1.    politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:
a)    znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, změn klimatu a ochrany biologické rozmanitosti,
b)    udržitelného rozvoje,
c)    mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
d)    nápravu škod na životním prostředí,
e)    civilní ochrany,
f)    Evropské agentury pro životní prostředí,
g)    Evropské agentury pro chemické látky;
 
2.    veřejného zdraví, zejména:
a)    činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,
b)    léčivých a kosmetických přípravků,
c)    zdravotních aspektů bioterorismu,
d)    Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;
 
3.    otázek bezpečnosti potravin, a to zejména:
a)    označování a bezpečnosti potravin;
b)    veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)    Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte
 
 

Vítejte na internetových stránkách výboru ENVI
 
Se svými 69 členy je výbor ENVI největším legislativním výborem Evropského parlamentu.
 
Členové výboru ENVI aktivně pracují na zlepšování informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům, a to zejména prostřednictvím regulace označování a uvádění výrobků na trhu. Výbor ENVI má za úkol navrhovat řešení otázek veřejného zdraví na evropské úrovni.
 
Je také zodpovědný za celou řadu oblastí politik, včetně znečištění vzduchu a vody, nakládání s odpady, ochrany biodiverzity a mnoha dalších. Členové výboru se také zaměřují na podporu účinného využívání zdrojů a udržitelného rozvoje v Evropě.
 
Ústředním bodem práce výboru je boj proti změně klimatu. Na začátku tohoto volebního období bude jedním z nejdůležitějších bodů programu s ohledem na nadcházející summity o klimatu, které budou mít rozhodující význam pro očekávané přijetí mezinárodní dohody o klimatu v roce 2015. Pěstování geneticky modifikovaných organismů a jejich případné omezení nebo zákaz v členských státech bude na začátku tohoto volebního období další oblastí, na níž bude zaměřena pozornost.
 
Doufáme, že vám tato internetová stránka poskytne široký přehled o naší práci a vybízíme vás, abyste se vyjádřili k jakémukoli tématu, které je pro vás důležité.
 
Giovanni La Via