Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Ve stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Ve stručnosti

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Ve stručnosti

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Ve stručnosti

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Studie

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Podrobná analýza

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Podrobná analýza

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Podrobná analýza

Study in focus: International Climate Negotiations
05-11-2018 Ve stručnosti