Slyšení

Všechny záznamy

Výbor může uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů a příspěvků přednášejících.

30-05-2017 - Hearing on legal consequences of Brexit

JURI 07-06-2017 - 18:49
In the background, there is half of British flag and half of EU flag. Then we see a handshake.

On 30 May 2017, from 11.00 to 12.30, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on Legal consequences of Brexit. A number of important questions was covered.

The Lord Advocate of Scotland, James Wolffe, spoke about the specific impact on Scotland and in particular as the UK has several different legal systems. Dr. Etain Tannam, Trinity College, Dublin, made a presentation on the implications created by Brexit in relation to the Good Friday Agreement. On international private law, Prof. Burkhard Hess addressed the question of what consequences Brexit will have in this field. For the question of Patent Law, and in particular the Unitary Patent, Prof. Duncan Matthews spoke about what Brexit might entail in this area. And to finish, Mr. Stephane Rodriguez addressed the staff regulations and the possible consequences for employees and others within the institutions.

Umístění : Brussels, ASP 3E2