Semináře

Všechny záznamy

Semináře pořádají tematická oddělení a umožňují poslancům klást otázky odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo aktuálními tématy. Nemusí být vždy přístupné veřejnosti a mohou se konat v průběhu schůze výboru.

17-10-2016 - JURI Workshop on Robotics and Artificial Intelligence

JURI 06-12-2016 - 11:04
Poster

At the request of the Committee on Legal Affairs, the Policy Department organised a workshop on “Robotics and artificial intelligence - ethical issues and regulatory approach”, on 17 October at 15.00, with the participation of Members of national Parliaments.

Artificial intelligence (AI) raises a number of ethical and political challenges for the present and near future, with driverless cars and search engines in the news. Potential issues range from job disruption to privacy violations. Over a longer term, if AI becomes as or more intelligent than humans, other governance issues such as safety and control may increase in importance. What policy approaches make sense across different issues and timeframes?

The first part of the workshop focused on basic ethical and policy questions raised by the development of robotics and AI, on the basis of presentations by experts. This was followed by a discussion with national parliamentarians on what the legislator should do and at which level, with the European Parliament's draft legislative initiative report on "Civil Law Rules on Robotics" as a basis.

Umístění : Brussels, JAN 6Q2

Programme and background documents

   Programme
   Draft report on Robotics by Mrs Delvaux - ALL LANGUAGES

Kontaktní údaje

 • Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
 • Výbory: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
 • Výbory: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
 • Výbory: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Tematická sekce Rozpočtové záležitosti
 • Výbory: BUDG-CONT
 • Tematická sekce Vnější vztahy
 • Výbory: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA