Template : Vue d'ensemble

Příští týden schůzí výborů začíná 3. listopadu 2014v Bruselu.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

Další informace
INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

Další informace
FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Další informace
Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů
Filtrovat podle výboru
 
 
 
 

Nalezené výsledky : 62

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores předložená Řeckem)

Datum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland předložená Irskem)

Datum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Datum : 20-10-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území

Datum : 24-09-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015

Datum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2014

References :

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna