Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 22. ledna 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 163

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k doporučením Radě, Komisi a ESVČ ohledně jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

NÁVRH ZPRÁVY o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-12-2017

NÁVRH STANOVISKA k rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2017

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-12-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

18-01-2018 - 10:04
CONT Schůze
15-01-2018 - 19:05
LIBE Schůze
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci