Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 20. listopadu 2017v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 151 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH STANOVISKA k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-10-2017

NÁVRH STANOVISKA o úloze regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu

06-07-2017 ENVI_PA(2017)607983 PE 607.983v01-00
ENVI

Gilles PARGNEAUX

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-09-2017

NÁVRH STANOVISKA k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie

28-06-2017 CONT_PA(2017)606164 PE 606.164v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-10-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-06-2017

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

26-10-2017 PECH_PR(2017)607934 PE 607.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-11-2017 - 19:35
AFET Schůze
13-11-2017 - 19:34
AFCO Schůze
13-11-2017 - 19:30
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky