Template : Vue d'ensemble

Příští týden schůzí výborů začíná 3. listopadu 2014v Bruselu.
Výbory Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů
Filtrovat podle výboru
 
 
 
 

Nalezené výsledky : 50 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores předložená Řeckem)

Datum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland předložená Irskem)

Datum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datum : 20-10-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území

Datum : 24-09-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015

Datum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2014

References :

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna