Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 10. října 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 157

NÁVRH DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-07-2016

NÁVRH ZPRÁVY o boji proti korupci a dalším krokům v návaznosti na usnesení CRIM

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2016

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komise o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-06-2016

NÁVRH ZPRÁVY ke strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-07-2016

NÁVRH STANOVISKA k právům žen ve státech Východního partnerství a dalších sousedních zemích

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

29-09-2016 - 10:07
ENVI Schůze
29-09-2016 - 09:11
AFCO Schůze
29-09-2016 - 09:11
AGRI Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky