Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 11. července 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 98

NÁVRH STANOVISKA o tématu „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-05-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-04-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

03-06-2016 AFET_PA(2016)584122 PE 584.122v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-06-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo)

02-06-2016 AFET_PA(2016)584014 PE 584.014v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-06-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)

01-06-2016 AFET_PA(2016)583952 PE 583.952v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-06-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

30-06-2016 - 13:07
BUDG Schůze
30-06-2016 - 09:06
DEVE LIBE AFET BUDG Schůze
30-06-2016 - 09:05
INTA Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky