Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 15. února 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 144

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-02-2016

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-01-2016

NÁVRH STANOVISKA o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

NÁVRH ZPRÁVY o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2015

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

04-02-2016 - 09:01
CONT Schůze
01-02-2016 - 19:04
LIBE Schůze
28-01-2016 - 15:10
INTA Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky