Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 18. října 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 248 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628468 PE 628.468v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628467 PE 628.467v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland

09-10-2018 LIBE_PR(2018)628466 PE 628.466v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

NÁVRH STANOVISKA k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody

03-09-2018 ENVI_PA(2018)625523 PE 625.523v01-00
ENVI

Ivo BELET

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-09-2018

NÁVRH STANOVISKA o technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost

24-08-2018 LIBE_PA(2018)626922 PE 626.922v01-00
LIBE

Ana GOMES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-09-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

15-10-2018 - 16:07
IMCO Schůze
15-10-2018 - 16:05
DEVE AFET Schůze
15-10-2018 - 15:15
AGRI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci