Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 7. listopadu 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 133 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

19-05-2016 ENVI_PR(2016)580560 PE 580.560v01-00
ENVI

Simona BONAFÈ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-06-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

17-10-2016 JURI_PA(2016)592225 PE 592.225v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek

11-10-2016 ENVI_PA(2016)592081 PE 592.081v01-00
ENVI

Cristian-Silviu BUŞOI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-10-2016

NÁVRH ZPRÁVY o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce

03-10-2016 DEVE_PR(2016)589254 PE 589.254v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-10-2016

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583930 PE 583.930v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-10-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

24-10-2016 - 20:37
AFET Schůze
24-10-2016 - 19:08
BUDG Schůze
20-10-2016 - 11:06
AFCO Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky