Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 19. března 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 213

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-03-2018

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-03-2018

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-03-2018

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-03-2018

NÁVRH STANOVISKA k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-02-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

14-03-2018 - 14:06
ENVI Schůze
12-03-2018 - 20:48
PEST Schůze
12-03-2018 - 19:36
AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci