Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 31. srpna 2015v Bruselu.

The European Parliamentary Committees: their role and composition

Výbory 28-07-2015 - 14:30
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online.

Výbory 28-07-2015 - 14:30
Fact sheets on the European Union

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief, straightforward overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 23 languages, they cover six main areas: how the EU works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for Committees

Výbory 28-07-2015 - 14:31
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 81 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-07-2015

NÁVRH STANOVISKA ke zprávě nazvané „Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži“

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2015

NÁVRH STANOVISKA on the general budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-07-2015

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-07-2015

NÁVRH STANOVISKA ke zprávě nazvané „Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži“

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-07-2015 - 15:45
LIBE Schůze
16-07-2015 - 10:07
ENVI Schůze
16-07-2015 - 09:16
AGRI Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky