Nejnovější události

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 155

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-03-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2017

NÁVRH ZPRÁVY o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-03-2017

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-03-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-03-2017

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

27-03-2017 - 18:43
BUDG Schůze
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Schůze
27-03-2017 - 17:06
LIBE Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky