Nejnovější události

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 173

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2016

NÁVRH STANOVISKA k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2016

NÁVRH STANOVISKA o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-12-2016

NÁVRH STANOVISKA o palmovém oleji a odlesňování deštných pralesů

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2016

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III - Komise a výkonné agentury

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-12-2016

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

24-01-2017 - 12:38
AFCO Schůze
24-01-2017 - 09:53
LIBE Schůze
24-01-2017 - 09:11
AFET Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky