Nejnovější události

Vote

Presumption of innocence, TTIP negotiations, smart borders package: votes

LIBE 30-03-2015 - 09:06

The legislative report on strengthening aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 31.03.15. It will also vote on its opinion regarding the TTIP negotiations, and the questions for oral answer by the Commission and the Council regarding the smart borders legislative package - which aims to improve the management of the EU external borders.

Different species of fish

Multiannual management plan for multispecies: committee vote

PECH 26-03-2015 - 10:49

The legislative report on the multiannual plan for multispecies of the Baltic Sea will be voted on by the Committee on Fisheries during its meeting of 31.01.15. This is the first management plan presented by the European Commission under the new Common Fisheries Policy. It sets management targets for cod, sprat and herring in order to achieve a better management of the stocks as they interact.

Border control

Development assistance: vote. Dealing with Ebola, Vanuatu, migration: debates

DEVE LIBE 25-03-2015 - 15:40

The Development Committee will discuss ways of dealing with the consequences of the Ebola outbreak, EU budget support, financing for development and relief efforts for Vanuatu following cyclone PAM, on 31.03.15. It will vote on the EU Member States' commitment to dedicate 0.7% of the Gross National Income to development assistance on 01.04.15. It will also look at the nexus between development and migration during a joint meeting with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

Pilot Projects and Preparatory Actions: 2009-2013

Revision of the MFF 2014-2020 regulation: committee vote

BUDG 27-03-2015 - 11:35

The Committee on Budgets will vote on its report regarding the consent to a Commission proposal to revise the Multiannual Financial Framework (MFF) regulation 2014-2020. If approved, the proposed adjustment of the MFF ceilings will make it possible to transfer 21 billion euro in unused funding due to the late adoption of new rules or programmes under shared management, to the 2015 budget. The final vote on this revision is scheduled for Parliament's plenary sitting of 15.04.15.

Seafarers

Seafarers rights - information, consultation, fair and just working conditions: vote

EMPL 27-03-2015 - 12:01

On 01.04.15, the committee on Employment and Social Affairs will vote on the draft report and the amendments to the Seafarers Directive, which aims to put an end to the exclusion of seafaring workers from five existing Directives protecting the rights of workers in the European Union.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 126

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

12-03-2015 BUDG_PA(2015)549406 PE 549.406v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-03-2015

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie)

10-03-2015 BUDG_PR(2015)549437 PE 549.437v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2015

NÁVRH STANOVISKA k příležitostem v oblasti zeleného růstu pro MSP

02-03-2015 BUDG_PA(2015)546893 PE 546.893v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-03-2015

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

23-02-2015 BUDG_PR(2015)549202 PE 549.202v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-03-2015

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

23-02-2015 EMPL_PA(2015)544202 PE 544.202v02-00
EMPL

Laura AGEA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

Dnešní vysílání

09:00 / 12:30 EMPL
09:00 / 10:30 LIBE
10:00 / 12:30 BUDG
10:40 / 12:30 DEVE LIBE
15:00 / 18:30 DEVE
15:00 / 18:30 EMPL

Multimediální Kknihovna

31-03-2015 - 10:48
ENVI Schůze
31-03-2015 - 10:21
PECH Schůze
31-03-2015 - 10:12
FEMM Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky