Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 27. února 2017v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 215 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Greece

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-02-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-02-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-01-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-02-2017 - 09:04
EMPL Schůze
13-02-2017 - 20:45
AFET Schůze
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky