Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 29. května 2017v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 129 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH ZPRÁVY k rozpočtové kontrole financování nevládních organizací z rozpočtu EU

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-05-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-05-2017

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-05-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Schůze
15-05-2017 - 21:01
AFET Schůze
15-05-2017 - 19:12
AGRI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky