Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 29. srpna 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 110 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-07-2016

  DRAFT OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-07-2016

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2017

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-08-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-07-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-08-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

19-07-2016 - 10:06
AFET Schůze
19-07-2016 - 08:37
AGRI Schůze
14-07-2016 - 15:07
EMIS Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky