Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 26. února 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 195 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2018

NÁVRH ZPRÁVY o změně čl. 174 odst. 8 jednacího řádu Parlamentu o pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-01-2018

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-01-2018

NÁVRH STANOVISKA k výročním zprávám za roky 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

22-02-2018 - 10:34
PETI Schůze
22-02-2018 - 09:46
AFET Schůze
22-02-2018 - 09:39
TERR Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci