Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 17. února 2020v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

06-02-2020 - 09:10
ECON Schůze
06-02-2020 - 09:05
LIBE Schůze
05-02-2020 - 13:36
AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci