Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 4. června 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 99

NÁVRH STANOVISKA o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

26-03-2018 INTA_PA(2018)619364 PE 619.364v01-00
INTA

Iuliu WINKLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-04-2018

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

13-03-2018 INTA_PR(2018)619160 PE 619.160v02-00
INTA

Franck PROUST

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-04-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-04-2018

NÁVRH STANOVISKA k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-04-2018

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-03-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

24-05-2018 - 14:38
AFCO Schůze
24-05-2018 - 09:59
AFCO Schůze
24-05-2018 - 09:43
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci