Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 27. srpna 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 115 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on general budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-07-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-07-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

12-07-2018 - 10:35
EMPL Schůze
12-07-2018 - 09:11
DEVE Schůze
12-07-2018 - 09:11
TERR Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci