Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 30. května 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 96

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-05-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2016

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES

23-03-2016 LIBE_PR(2016)578803 PE 578.803v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-04-2016

NÁVRH STANOVISKA k přístupu malých a středních podniků k financování a větší rozmanitosti financování malých a středních podniků v rámci unie kapitálových trhů

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-04-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

25-05-2016 - 19:13
REGI Schůze
25-05-2016 - 19:11
AGRI Schůze
24-05-2016 - 16:40
BUDG Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky