Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 30. listopadu 2015v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 92

NÁVRH STANOVISKA k Evropské investiční bance (EIB) − Výroční zpráva za rok 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

NÁVRH STANOVISKA o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům za rok 2014

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-11-2015

NÁVRH STANOVISKA ke směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-10-2015

NÁVRH STANOVISKA k Evropské investiční bance (EIB) − Výroční zpráva za rok 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-10-2015

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

26-11-2015 - 08:43
AFET Schůze
19-11-2015 - 15:12
AFCO Schůze
19-11-2015 - 09:39
ENVI Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky