Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 23. září 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-09-2019 - 19:02
LIBE Schůze
12-09-2019 - 09:05
LIBE Schůze
05-09-2019 - 15:05
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci