Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 25. září 2017v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 157 Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610713 PE 610.713v01-00
LIBE

Jaromír ŠTĚTINA

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610711 PE 610.711v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece

13-09-2017 LIBE_PR(2017)610653 PE 610.653v01-00
LIBE

Claude MORAES

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

30-08-2017 LIBE_PR(2017)609481 PE 609.481v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-09-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

14-09-2017 - 10:51
TERR Schůze
14-09-2017 - 10:08
BUDG Schůze
14-09-2017 - 09:09
AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky