Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 8. července 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

05-06-2019 - 13:31
BUDG Schůze
29-05-2019 - 11:41
AFET Schůze
17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci