Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 23. května 2016v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 129

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-03-2016

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

04-03-2016 LIBE_PR(2016)573179 PE 573.179v03-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-03-2016

NÁVRH STANOVISKA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-04-2016

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-03-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-04-2016

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

02-05-2016 - 16:03
ECON Schůze
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Schůze
28-04-2016 - 15:04
EMIS Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky