Template : Vue d'ensemble

Příští týden schůzí výborů začíná 5. ledna 2015v Bruselu.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Další informace
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Další informace
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů
Filtrovat podle výboru
 
 
 
 

Nalezené výsledky : 104

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

Datum : 17-11-2014

Číslo :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti

Datum : 28-11-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV

Datum : 26-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výroční zprávě vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za rok 2013 určené Evropskému parlamentu

Datum : 25-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu

Datum : 20-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna