Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 7. ledna 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

10-12-2018 - 22:24
JURI Schůze
10-12-2018 - 20:31
TAX3 Schůze
10-12-2018 - 19:53
DROI AFET DEVE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci