Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 17. října 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

14-10-2019 - 15:46
AFET Schůze
14-10-2019 - 15:12
AFET DROI Schůze
14-10-2019 - 15:08
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci