Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 24. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 291

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k minimálním normám pro menšiny v EU

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-06-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-06-2018

NÁVRH ZPRÁVY o úloze finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-06-2018

NÁVRH ZPRÁVY k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-06-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci