Nejnovější události

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

23-07-2019 - 10:03
REGI Schůze
23-07-2019 - 09:15
BUDG Schůze
18-07-2019 - 10:06
EMPL Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci