Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 8. července 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Schůze
16-04-2019 - 14:11
ENVI Schůze
15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci