Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 24. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 277

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-07-2018

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2018

NÁVRH ZPRÁVY k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-06-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci