Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 4. listopadu 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

21-10-2019 - 19:42
ENVI Schůze
21-10-2019 - 19:07
LIBE Schůze
21-10-2019 - 19:05
REGI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci