Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 27. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 287

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody

29-08-2018 AFET_PA(2018)626911 PE 626.911v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-09-2018

NÁVRH STANOVISKA o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU

18-07-2018 PETI_PA(2018)606045 PE 606.045v01-00
PETI

Josep-Maria TERRICABRAS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-09-2018

NÁVRH STANOVISKA o zprávě o provádění týkající se nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

17-07-2018 PETI_PA(2018)625385 PE 625.385v01-00
PETI

Ángela VALLINA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

25-09-2018 - 14:40
BUDG Schůze
25-09-2018 - 09:35
LIBE Schůze
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci