Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 24. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 270

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2018

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2018

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2018

NÁVRH STANOVISKA Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-08-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci