Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 21. listopadu 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

18-11-2019 - 17:26
AFET SEDE Schůze
18-11-2019 - 17:21
AFET Schůze
18-11-2019 - 16:00
AGRI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci