Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 4. listopadu 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

17-10-2019 - 10:07
ITRE Schůze
17-10-2019 - 09:09
CONT Schůze
14-10-2019 - 17:37
AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci