Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 22. července 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

18-07-2019 - 10:06
EMPL Schůze
15-07-2019 - 20:09
EMPL Schůze
10-07-2019 - 17:10
PETI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci