Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 2. září 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

25-07-2019 - 09:03
LIBE Schůze
24-07-2019 - 15:06
TRAN Schůze
24-07-2019 - 15:02
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci