Nejnovější události

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

12-11-2019 - 15:53
EMPL Schůze
12-11-2019 - 15:38
DROI Schůze
12-11-2019 - 15:37
SEDE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci