Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09 PM

Ms Simona Vicari (Italian Secretary of State for Economic development) and Mr Sandro Gozi (Italian Under-Secretary for European Affairs) will present the programme of the Italian Presidency. Amongst the priorities, special efforts will be made to complete the proposals put forward in the Single Market Act II. The programme will also focused on a new “Approach to the Internal Market” (AIM), since the European Union now needs a strongly integrated economic platform and a coherent set of policies.

 
Další informace
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Další informace
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:
a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b) svobody usazování,
c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;
 
2. fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;
 
3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;
 
4. politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.
 
Na této internetové stránce můžete sledovat činnost našeho výboru. Naleznete zde pořady jednání, dokumenty ze schůzí, informace o slyšeních či seminářích, videopřenosy a informační zpravodaj výboru IMCO.
 
Dobře spravovaný jednotný trh má klíčový význam pro prosperitu, inovace a větší konkurenceschopnost, z níž budou mít prospěch podniky i spotřebitelé. Leží před námi mnoho výzev a příležitostí, zejména odemčení potenciálu jednotného digitálního trhu a jednotného trhu služeb.
 
Naším úkolem je zajištění bezpečných produktů, ochrana práv spotřebitelů, poskytování informací o produktech a službách spotřebitelům, potírání chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží, a snížení administrativní zátěže.
 
Ve snaze zajistit, aby byla pravidla jednotného trhu použitelná v praxi a aby byla uplatňována řádně a prosazována včas, spolupracuje výbor IMCO se všemi členskými státy EU.
 
Je pro mne velikou ctí být předsedkyní tohoto důležitého výboru a spolupracovat s jeho členy, pocházejícími z celého politického spektra, na zajištění opravdového přínosu pro spotřebitele, podniky a jiné organizace napříč jednotným trhem.
 
 
Vicky Fordová
předsedkyně