Nejnovější události

24-09-2018 - 18:23
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

27-09-2018 09:00 / 09:20 INTA IMCO

Multimediální Kknihovna

03-09-2018 - 15:05
IMCO Schůze
12-07-2018 - 09:05
IMCO Schůze
11-07-2018 - 14:34
IMCO Schůze

Uvítání

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy