Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 3rd (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 4 December (09.00 - 12.30) in PHS 1A002. The draft agenda will follow soon.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
Single Market Governance within the European Semester 2015

IMCO considered this draft report builds on the previous two IMCO reports on this subject and also on a substantial expertise coming from the studies that have been recently commissioned by IMCO. The draft report focuses on three main areas. Firstly, it reiterates the need for a Single Market pillar of the European Semester process while calling for a specific analytical tool that would measure the Single Market integration and provide evidence-based input to the country-specific recommendations. Secondly, the report looks into the untapped potential of the Single Market in key growth areas focussing on the Digital Single Market, free movement of goods, services, public procurement and the consumer acquis. And finally, it elaborates on the instruments for the assessment of Single Market integration and governance tools, calling in particular for improved monitoring and evaluation of the regulatory and economic performance of the Single Market.

 
Další informace
 
Workshop: Building blocks of the Ubiquitous Digital Single Market – 13.11.14 at 15.00

The first two panels of the workshop focused on the possibilities to complete the Digital Single Market by 2015 and different aspects that need to be looked at in such a completion process. The third panel looked more closely at current legislative package on Connected Continent and a proposal of directive on measures to ensure a high common level of network and information security across the Union.
 
Experts discussed with Members such topical issues as net neutrality, cyber security, cross sectoral approach to the DSM and the Digital Agenda.

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:
a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b) svobody usazování,
c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;
 
2. fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;
 
3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;
 
4. politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.
 
Na této internetové stránce můžete sledovat činnost našeho výboru. Naleznete zde pořady jednání, dokumenty ze schůzí, informace o slyšeních či seminářích, videopřenosy a informační zpravodaj výboru IMCO.
 
Dobře spravovaný jednotný trh má klíčový význam pro prosperitu, inovace a větší konkurenceschopnost, z níž budou mít prospěch podniky i spotřebitelé. Leží před námi mnoho výzev a příležitostí, zejména odemčení potenciálu jednotného digitálního trhu a jednotného trhu služeb.
 
Naším úkolem je zajištění bezpečných produktů, ochrana práv spotřebitelů, poskytování informací o produktech a službách spotřebitelům, potírání chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží, a snížení administrativní zátěže.
 
Ve snaze zajistit, aby byla pravidla jednotného trhu použitelná v praxi a aby byla uplatňována řádně a prosazována včas, spolupracuje výbor IMCO se všemi členskými státy EU.
 
Je pro mne velikou ctí být předsedkyní tohoto důležitého výboru a spolupracovat s jeho členy, pocházejícími z celého politického spektra, na zajištění opravdového přínosu pro spotřebitele, podniky a jiné organizace napříč jednotným trhem.
 
 
Vicky Fordová
předsedkyně