Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
  If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Latest studies/briefing notes:
 
- Welcome pack – online handbook for IMCO Members (intranet website - not accessible outside EP)

   
 
Nenechte si ujít
 

Vicky Ford (ECR/UK) is the new chair of the Committee on Internal Market and Consumer protection, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected by acclamation its vice-chairs Anna Maria Corazza Bildt (EPP/SV), Robert Rochefort (ALDE/FR), Catherine Stihler (S&D/EN) and Sergio Cofferati (S&D/IT). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term.

   
Election of committee chair and vice-chairs

The IMCO Committee hold its constituent meeting (07,07,2014) following the election of its members by the European Parliament on 03.07.14. During this meeting, the Committee elected its bureau, consisting of a chair and up to four vice-chairs, for a two-and-a-half year term.
 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:
a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b) svobody usazování,
c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;
 
2. fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;
 
3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;
 
4. politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Available soon