Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Season's greetings / Joyeuses fêtes

The IMCO secretariat wishes you
 
a Merry Christmas
and a happy New Year.

   
 
Nenechte si ujít
 
Personal protective equipment - presentation by the Commission

The Commission representative highlighted that it is an external study including a public consultation in which 27 % of the respondents were enterprises. The main issues of the proposal is the alignment to the New Legislative Framework, a change to the product coverage with the inclusion of oven gloves and dishwashing gloves, a reclassification of certain products, a change of three basic health and safety requirements and, finally, the change of the current directive into a regulation. The inclusion of oven gloves and dishwashing gloves was done because these products have become mass market products since the adoption of the current directive in 1989. The manufacturers of these products (the market for these products is 1.5 bill euro and the EU production is 100 mill euro) usually produce the same oven gloves and dishwashing gloves for professional and industrial use and having the same rules for both products would make production, import and market surveillance easier. Furthermore, the consumer should be able to expect a high level of safety from oven gloves that indicate to offer such protection. The Commission representative clarified that there are 4000 producers of personal protective equipment in Europe, but only a fraction of these produce oven gloves or dishwashing gloves. It was also indicated, that there is a challenge with available data on the subject. The statistics do not specify which injuries are related to gloves that offer inadequate protection.

 
Další informace
 
Cableway installations – 3 December AM

Mr López-Istúriz presented his draft report on the proposal for a regulation on cableway installations. The rapporteur supports the proposal and the change from a directive into a regulation as it will simplify the regulatory environment. Special attention is given to guarantee the consistency of the text with the new legislative framework decision and the alignment package adopted during the 7th legislature. The rapporteur also proposes to include specific market surveillance rules.

 
Další informace
 
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Další informace
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
IMCO 04-12-2014 - 10:26  

An EP/Council deal on a life-saving automatic emergency call system for cars, agreed on Monday evening, was backed by Internal Market Committee MEPs on Thursday.The “eCall” system would use the 112 number to call the emergency services automatically, enabling them to reach crash scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. The deal would require all new car models to be equipped with eCall technology from 31 March 2018.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:
a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b) svobody usazování,
c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;
 
2. fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;
 
3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;
 
4. politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.
 
Na této internetové stránce můžete sledovat činnost našeho výboru. Naleznete zde pořady jednání, dokumenty ze schůzí, informace o slyšeních či seminářích, videopřenosy a informační zpravodaj výboru IMCO.
 
Dobře spravovaný jednotný trh má klíčový význam pro prosperitu, inovace a větší konkurenceschopnost, z níž budou mít prospěch podniky i spotřebitelé. Leží před námi mnoho výzev a příležitostí, zejména odemčení potenciálu jednotného digitálního trhu a jednotného trhu služeb.
 
Naším úkolem je zajištění bezpečných produktů, ochrana práv spotřebitelů, poskytování informací o produktech a službách spotřebitelům, potírání chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží, a snížení administrativní zátěže.
 
Ve snaze zajistit, aby byla pravidla jednotného trhu použitelná v praxi a aby byla uplatňována řádně a prosazována včas, spolupracuje výbor IMCO se všemi členskými státy EU.
 
Je pro mne velikou ctí být předsedkyní tohoto důležitého výboru a spolupracovat s jeho členy, pocházejícími z celého politického spektra, na zajištění opravdového přínosu pro spotřebitele, podniky a jiné organizace napříč jednotným trhem.
 
 
Vicky Fordová
předsedkyně