Nejnovější události

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Nenechte si ujít

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

01-09-2015 - 14:43
Image with a button saying vote

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Multimediální Kknihovna

16-07-2015 - 09:13
IMCO Schůze
15-07-2015 - 15:06
IMCO Schůze

Uvítání

Vicky Ford

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy