Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Ve stručnosti

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Studie

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Podrobná analýza

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Podrobná analýza

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Studie

State of the art and future of artificial in-telligence
15-01-2019 Briefing

Contribution to growth. The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses
15-01-2019 Studie

Artificial Intelligence: challenges for EU citizens and consumers
15-01-2019 Briefing

Contribution to Growth. European Public Procurement. Delivering improved rights for European citizens and businesses
14-12-2018 Studie

Contribution to growth. European Public Procurement. Delivering economic benefits for citizens and businesses
14-12-2018 Studie