Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

2018/0258(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Jiří POSPÍŠIL [PPE]

příslušný výbor

Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

2018/0232(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Maria GRAPINI [S&D]

příslušný výbor

Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

2018/0231(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

2018/0220(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Marlene MIZZI [S&D]

příslušný výbor

Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení

2018/2109(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
IMCO

Virginie ROZIÈRE [S&D]

příslušný výbor

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

2018/0168(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

příslušný výbor

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu

2018/0145(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN [PPE]

příslušný výbor

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

2018/0142(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

příslušný výbor

Celní kodex Unie

2018/0123(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

příslušný výbor

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

2018/0112(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Christel SCHALDEMOSE [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce