Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

2018/2056(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
IMCO

Lara COMI [PPE]

příslušný výbor

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci C(2018) 863 final ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

2018/2649(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

2018/0065(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

2018/2639(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie

2018/0040(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

příslušný výbor

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové panely s kovovým povrchem pro konstrukční použití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

2018/2587(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

2018/2584(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typu

2018/2583(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systému posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelném na kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

2018/2549(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Dovoz kulturních statků

2017/0158(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA [S&D] Daniel DALTON [ECR]

příslušný výbor, posílená spolupráce