Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Dovoz kulturních statků

2017/0158(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO INTA

příslušný výbor, posílená spolupráce

Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

2018/2008(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

2017/3030(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

2017/3029(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

2017/3028(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, v souvislosti se schvalováním dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

2017/3025(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Balíček opatření o strategii veřejných zakázek

2017/2278(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
IMCO

Carlos COELHO [PPE]

příslušný výbor

Svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii

2017/0228(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT [PPE]

příslušný výbor

Certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

2016/0236(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

příslušný výbor

Stanovení podmínek a postup, kterým může Komise požádat podniky a sdružení podniků, aby poskytovaly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

2017/0087(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

příslušný výbor