Pracovní dokumenty


Pracovní dokumenty jsou dokumenty, které souvisí s vypracováním zpráv a stanovisek. Výbory často používají formu pracovního dokumentu ke zveřejňování vysvětlujících prohlášení svých zpráv.
Přístup ke všem pracovním dokumentům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

PRACOVNÍ DOKUMENT Přípravný dokument pro návrh stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN