Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 3 December 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 4 December 2014, from 9.00 to 12.30, room JAN 6Q2.
 
The Draft Agenda of the meeting coming soon.

   
 
Nenechte si ujít
 
Trade in minerals from conflict–affected and high risk areas - Hearing

How to trade responsibly in minerals from conflict areas?
 
On 4 December 2014, Members of INTA Committee will discuss with experts how best to break the link between mineral extraction and conflict, while at the same time promote legitimate trade in the interest of economic development.
In draft legislation the European Commission proposes to promote companies high in the supply chain to source minerals and gold responsibly from conflict areas. INTA will want to hear whether the proposals are smart or weak.
 
Hearing will start at 10.15, new room - JAN 6Q2.
 
Programme of the hearing coming soon.

   
Exchange of views with Commissioner Malmström on international trade agenda

On 3 December 2014 at 15.00, Ms Cecilia Malmström, the new EU Commissioner for Trade, will present her key priorities. Members of INTA Committee will scrutinize Trade commissioner’s views on major trade negotiations and legislation. The Commissioner is also expected to address the issue of transparency in the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP).

   
Votes

On 4 of December INTA will vote on the following files:
 
 
Adoption of the Draft Reports:
 
- Tariff treatment for goods originating from Ecuador - 2014/0287(COD)
- Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova - 2014/0250(COD)
 
Adoption of the Motions for Resolutions on the Commission Delegated Regulations:
 
- Applying a scheme of generalised tariff preferences - 2014/2805(DEA)
- Applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements - 2014/2954(DEA)
 

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů, zejména:
 
1. finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;
2. společného vnějšího sazebníku a usnadnění obchodu, a také vnějších aspektů celních ustanovení a celní správy;
3. zahajování jednání o dvoustranných, vícestranných a mnohostranných dohodách, kterými se řídí hospodářské,  obchodní a investiční vztahy se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, a také sledování, uzavírání a vyhodnocování těchto dohod;
4. opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;
5. vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi, mezinárodními fóry týkajícími se obchodních záležitostí a s organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii;
6. vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.
 
Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru a další informace, např. bulletiny výboru INTA, podrobnosti o aktuálních zprávách a slyšeních.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie a působí jako její demokratické svědomí. To je obzvláště důležité, protože právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze provádět pouze se souhlasem EP.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný zdroj informací a nástroj pro jejich vyhledávání, který umožní evropským občanům lépe porozumět nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.