Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 

Výbor pro mezinárodní obchod

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

+ - ŘÍDÍCÍ SKUPINA WTO

17-09-2014

14:00

Štrasburk : LOW - S4.5

22-10-2014

14:00

Štrasburk : LOW - S4.5

26-11-2014

14:00

Štrasburk : LOW - S4.5

17-12-2014

14:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Harmonogramy výboru
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážený návštěvníku,
 
vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru. Rovněž se můžete seznámit s informačními bulletiny výboru INTA, které obsahují podrobnosti o aktuálních zprávách, slyšeních atd.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie, jež zahrnuje problematiku mezinárodního obchodu se zbožím a službami, obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví a přímých zahraničních investic. Právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze v současnosti provádět pouze se souhlasem EP, který zastupuje evropské občany.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný nástroj pro vyhledávání informací a že umožní evropským občanům, aby lépe porozuměli nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.