Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

2019/0192(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
INTA

příslušný výbor

Uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

2019/0142(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

2019/0132(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2019/0099(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

2018/0358(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Členství EU v Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk (IRSG)

2017/0159(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Protokol o kulturní spolupráci připojený k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

2017/0081(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

2016/0295(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
INTA

příslušný výbor

Uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

2016/0038(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor