Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2019/0099(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Antidumpingová opatření Kolumbie uvalená na mražené hranolky pocházející z Belgie, Německa a Nizozemska

2018/2981(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

příslušný výbor

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2018/0358M(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2018/0356M(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

2018/0358(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Provádění restriktivních opatření EU týkajících se hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem

2017/2925(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
INTA

příslušný výbor

Členství EU v Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk (IRSG)

2017/0159(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Protokol o kulturní spolupráci připojený k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

2017/0081(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

2016/0295(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
INTA

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

příslušný výbor