Interinstitucionálních jednání (článek 294 SFEU)


Parlament může zahájit jednání s ostatními orgány během řádného legislativního postupu („řádný legislativní postup“ / „spolurozhodování“), jakmile je jeho mandát pro jednání o daném legislativním aktu schválen v souladu s jednacím řádem Parlamentu (články 70, 71, 72 a 73). Mandát Parlamentu pro jednání může být v prvním čtení přijat příslušným výborem, jenž je daným legislativním aktem pověřen, na základě jeho zprávy a oznámen na plenárním zasedání (článek 71). Takové mandáty pro jednání jsou uvedeny níže.

Legislativní přehled – pro každý akt v rámci spolurozhodování – nabízí přehled všech stávajících mandátů, na základě kterých může Parlament vyjednávat (zprávy výboru vrácené plenárním zasedáním před prvním čtení Parlamentu s ohledem na interinstitucionální jednání (článek 60), postoje Parlamentu v prvním čtení a návrhy doporučení výboru pro druhé čtení). Pro více informací nahlédněte do společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování (Úř. věst. C 145, 30.6.2007, str.5).

Nebyl nalezen žádný dokument