Contact us

Contact us

 
You can contact the Committee on Industry, Research and Energy by e-mail at the following address: itre-secretariat@europarl.europa.eu
 
or by fax
+32 2 28 43299 (Brussels)
+33 3 881 79036 (Strasbourg).
   
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách výboru ITRE!
 
Členové výboru ITRE budou až do příštích voleb i nadále přispívat k utváření politik a dlouhodobého legislativního rámce, jejichž cílem je vytvořit lepší a konkurenceschopnější Evropu.
 
Výbor ITRE se bude zabývat legislativními návrhy týkajícími se výzkumu. Politika EU v této oblasti bude muset být pro nadcházejí roky nově vymezena a upravena tak, aby byla schopna se vypořádat s novými výzvami. Odvětví telekomunikací se stane konkurenceschopnějším a ceny pro spotřebitele se sníží.
 
V důležitém energetickém odvětví se Evropa musí vypořádat se svými nedostatky a najít způsoby, jak je vyřešit. Na dovoz ropy a plynu se vynakládá značné množství finančních prostředků. Je důležité zajistit dodávky energie pro občany a průmysl a zachovat jejich finanční dostupnost. Mezi další témata, kterými je třeba se zabývat, patří energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a snižování emisí skleníkových plynů.
 
Velký význam pro občany a průmysl mohou mít také vývoj a inovace, a to i v oblasti internetu a komunikačních technologií.
 
Chceme-li zajistit účinnost našich politik a přijímat ta nejlepší rozhodnutí ovlivňující život našich občanů, potřebujeme jejich pomoc a výměnu informací s občanskou společností. Pouze díky nepřetržitému dialogu můžeme najít správnou rovnováhu mezi různými postoji. Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace o činnosti Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
 
Amalia Sartori