Contact us

Contact us

 
You can contact the Committee on Industry, Research and Energy by e-mail at the following address: itre-secretariat@europarl.europa.eu
 
or by fax
+32 2 28 43299 (Brussels)
+33 3 881 79036 (Strasbourg).
 
 
   
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jakožto hlavní cíl v rámci reindustrializace si výbor ITRE vytyčí čtyři prioritní oblasti, na něž se bude soustředit.
 
Ze všeho nejdříve je třeba zajistit, aby se na základě právního a hospodářského rámce EU stal evropský průmysl inovativnější. To si bude vyžadovat přizpůsobení a mobilizaci programů EU v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti vzdělávání, aby bylo účelným způsobem možné reagovat na skutečné potřeby průmyslu.
 
Zadruhé politiky EU musí podpořit rozvoj a růst evropských malých a středních podniků. Stejnou měrou posilování malých a středních podniků závisí na financování, otevřenosti výzkumných programů a programů odborného vzdělávání pro rozvoj dovedností nebo na daňových předpisech.
 
Naší třetí prioritou je vytvořit skutečný evropský elektronický trh. V popředí přitom stojí výhody vyplývající z rozsahu evropského trhu, které povedou ke snížení nákladů a které podnítí inovativnost evropských podniků. Výbor ITRE i Parlament jako celek mohou v této oblasti prokázat jednoznačné výsledky a při přípravě nových právních předpisů budeme i dále tímto směrem pokračovat. 
 
Na závěr jmenovanou, ale zřejmě pro nás nejdůležitější prioritou bude využití plného potenciálu společné energetické politiky EU. Pouze prostřednictvím zabezpečené energie můžeme vytvořit celosvětově konkurenceschopné hospodářství a vyhnout se hospodářskému poklesu. 
 
Naším cílem je navrátit evropské hospodářství na trajektorii růstu a tento růst udržet. Naší motivací je, aby se Evropa stala lepším místem pro život.