Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1. průmyslové politiky Unie a s ní souvisejících opatření a využívání nových technologií, včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;
2. politiky Unie v oblasti výzkumu a inovací, včetně vědy a techniky a šíření a využívání výsledků výzkumu;
3. evropské politiky pro oblast vesmíru;
4. činností Společného výzkumného střediska, Evropské rady pro výzkum, Evropského inovačního a technologického institutu a Institutu pro referenční materiály a měření, a také JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;
5. opatření Unie v oblasti energetické politiky obecně a v souvislosti s vytvořením a fungováním vnitřního trhu s energií, včetně opatření týkajících se:
a) bezpečnosti dodávek energie v Unii,
b) podpory energetické účinnosti, úspor energie a vývoje nových a obnovitelných forem energie,
c) podpory propojení energetických sítí a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;
6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;
7. informační společnosti, informačních technologií a komunikačních sítí a služeb, včetně technologických a bezpečnostních prvků, a zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a činností Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jakožto hlavní cíl v rámci reindustrializace si výbor ITRE vytyčí čtyři prioritní oblasti, na něž se bude soustředit.
 
Ze všeho nejdříve je třeba zajistit, aby se na základě právního a hospodářského rámce EU stal evropský průmysl inovativnější. To si bude vyžadovat přizpůsobení a mobilizaci programů EU v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti vzdělávání, aby bylo účelným způsobem možné reagovat na skutečné potřeby průmyslu.
 
Zadruhé politiky EU musí podpořit rozvoj a růst evropských malých a středních podniků. Stejnou měrou posilování malých a středních podniků závisí na financování, otevřenosti výzkumných programů a programů odborného vzdělávání pro rozvoj dovedností nebo na daňových předpisech.
 
Naší třetí prioritou je vytvořit skutečný evropský elektronický trh. V popředí přitom stojí výhody vyplývající z rozsahu evropského trhu, které povedou ke snížení nákladů a které podnítí inovativnost evropských podniků. Výbor ITRE i Parlament jako celek mohou v této oblasti prokázat jednoznačné výsledky a při přípravě nových právních předpisů budeme i dále tímto směrem pokračovat. 
 
Na závěr jmenovanou, ale zřejmě pro nás nejdůležitější prioritou bude využití plného potenciálu společné energetické politiky EU. Pouze prostřednictvím zabezpečené energie můžeme vytvořit celosvětově konkurenceschopné hospodářství a vyhnout se hospodářskému poklesu. 
 
Naším cílem je navrátit evropské hospodářství na trajektorii růstu a tento růst udržet. Naší motivací je, aby se Evropa stala lepším místem pro život.