Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 21.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
EU Commissioner-designate hearing on 20 October in Strasbourg

ITRE and ENVI Committees will hold a hearing with Maroš Šefčovič, Vice-President-Designate of the Commission for Energy Union, on 20 October 2014 in Strasbourg (from 19:00 to 22:00,  Louise Weiss (S1.4))
 
During the three hours hearing, the Commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by members of both committees.
 
Follow the hearing of the Commissioner-designate online.
 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1. průmyslové politiky Unie a s ní souvisejících opatření a využívání nových technologií, včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;
2. politiky Unie v oblasti výzkumu a inovací, včetně vědy a techniky a šíření a využívání výsledků výzkumu;
3. evropské politiky pro oblast vesmíru;
4. činností Společného výzkumného střediska, Evropské rady pro výzkum, Evropského inovačního a technologického institutu a Institutu pro referenční materiály a měření, a také JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;
5. opatření Unie v oblasti energetické politiky obecně a v souvislosti s vytvořením a fungováním vnitřního trhu s energií, včetně opatření týkajících se:
a) bezpečnosti dodávek energie v Unii,
b) podpory energetické účinnosti, úspor energie a vývoje nových a obnovitelných forem energie,
c) podpory propojení energetických sítí a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;
6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;
7. informační společnosti, informačních technologií a komunikačních sítí a služeb, včetně technologických a bezpečnostních prvků, a zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a činností Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jakožto hlavní cíl v rámci reindustrializace si výbor ITRE vytyčí čtyři prioritní oblasti, na něž se bude soustředit.
 
Ze všeho nejdříve je třeba zajistit, aby se na základě právního a hospodářského rámce EU stal evropský průmysl inovativnější. To si bude vyžadovat přizpůsobení a mobilizaci programů EU v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti vzdělávání, aby bylo účelným způsobem možné reagovat na skutečné potřeby průmyslu.
 
Zadruhé politiky EU musí podpořit rozvoj a růst evropských malých a středních podniků. Stejnou měrou posilování malých a středních podniků závisí na financování, otevřenosti výzkumných programů a programů odborného vzdělávání pro rozvoj dovedností nebo na daňových předpisech.
 
Naší třetí prioritou je vytvořit skutečný evropský elektronický trh. V popředí přitom stojí výhody vyplývající z rozsahu evropského trhu, které povedou ke snížení nákladů a které podnítí inovativnost evropských podniků. Výbor ITRE i Parlament jako celek mohou v této oblasti prokázat jednoznačné výsledky a při přípravě nových právních předpisů budeme i dále tímto směrem pokračovat. 
 
Na závěr jmenovanou, ale zřejmě pro nás nejdůležitější prioritou bude využití plného potenciálu společné energetické politiky EU. Pouze prostřednictvím zabezpečené energie můžeme vytvořit celosvětově konkurenceschopné hospodářství a vyhnout se hospodářskému poklesu. 
 
Naším cílem je navrátit evropské hospodářství na trajektorii růstu a tento růst udržet. Naší motivací je, aby se Evropa stala lepším místem pro život.