Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 21.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Presentations of Bio-based Industries joint undertaking and study on KET

On the 6 of November, the ITRE committee will hold presentations by European Commission and the BBI, explaining the way from Horizon 2020 to the JTIs, as one of the possible PPPs foreseen in the basic act, taking as an example, the new Bio-based Industries joint undertaking. The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) is a €3.7 billion Public-Private Partnership (PPP) between the EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC). The EU contribution (Horizon 2020) is expected to be €975 million, while the Bio-based Industries Consortium will contribute €2730 million.
 
Furthermore, there will be a presentation of the study on Key Enabling Technologies (KETs) that are crucial for the competitiveness and renewal of European manufacturing. It examines the nature of KETs, and the drivers and barriers to their deployment, including an assessment of the current KETs situation in the EU in a global perspective. A broad overview of European policies and financing instruments precedes an in depth assessment of the role of KETs in Horizon 2020. The analysis continues with a look at their contribution to growth, impact on employment and skills requirements.

   
Hearing on EU energy security strategy

The ITRE Committee will organise a hearing on 5 November on "EU energy security strategy under the conditions of the internal energy market". The hearing will focus on issues relating to the European Energy Security Strategy that was released in May by the Commission in response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of energy security.

   
Presentation of ACER Market Monitoring Report

On 5 November, Mr Alberto Pototschnig, the ACER Agency's Director and Lord Mogg, Chair of the Board of Regulators will present to the ITRE Committee the latest edition of the Market Monitoring report. In addition, they will give an overview of other ongoing activities of the Agency and discuss issues of current interest with ITRE Members.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1. průmyslové politiky Unie a s ní souvisejících opatření a využívání nových technologií, včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;
2. politiky Unie v oblasti výzkumu a inovací, včetně vědy a techniky a šíření a využívání výsledků výzkumu;
3. evropské politiky pro oblast vesmíru;
4. činností Společného výzkumného střediska, Evropské rady pro výzkum, Evropského inovačního a technologického institutu a Institutu pro referenční materiály a měření, a také JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;
5. opatření Unie v oblasti energetické politiky obecně a v souvislosti s vytvořením a fungováním vnitřního trhu s energií, včetně opatření týkajících se:
a) bezpečnosti dodávek energie v Unii,
b) podpory energetické účinnosti, úspor energie a vývoje nových a obnovitelných forem energie,
c) podpory propojení energetických sítí a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;
6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;
7. informační společnosti, informačních technologií a komunikačních sítí a služeb, včetně technologických a bezpečnostních prvků, a zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a činností Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jakožto hlavní cíl v rámci reindustrializace si výbor ITRE vytyčí čtyři prioritní oblasti, na něž se bude soustředit.
 
Ze všeho nejdříve je třeba zajistit, aby se na základě právního a hospodářského rámce EU stal evropský průmysl inovativnější. To si bude vyžadovat přizpůsobení a mobilizaci programů EU v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti vzdělávání, aby bylo účelným způsobem možné reagovat na skutečné potřeby průmyslu.
 
Zadruhé politiky EU musí podpořit rozvoj a růst evropských malých a středních podniků. Stejnou měrou posilování malých a středních podniků závisí na financování, otevřenosti výzkumných programů a programů odborného vzdělávání pro rozvoj dovedností nebo na daňových předpisech.
 
Naší třetí prioritou je vytvořit skutečný evropský elektronický trh. V popředí přitom stojí výhody vyplývající z rozsahu evropského trhu, které povedou ke snížení nákladů a které podnítí inovativnost evropských podniků. Výbor ITRE i Parlament jako celek mohou v této oblasti prokázat jednoznačné výsledky a při přípravě nových právních předpisů budeme i dále tímto směrem pokračovat. 
 
Na závěr jmenovanou, ale zřejmě pro nás nejdůležitější prioritou bude využití plného potenciálu společné energetické politiky EU. Pouze prostřednictvím zabezpečené energie můžeme vytvořit celosvětově konkurenceschopné hospodářství a vyhnout se hospodářskému poklesu. 
 
Naším cílem je navrátit evropské hospodářství na trajektorii růstu a tento růst udržet. Naší motivací je, aby se Evropa stala lepším místem pro život.