Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Ve stručnosti

Služby tematických sekcí (Zaostřeno na ITRE)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Podrobná analýza

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Studie

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Studie

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Podrobná analýza

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Podrobná analýza

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Studie

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Podrobná analýza

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Studie