Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Návrh nařízení Komise, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků uvedených v nařízení Rady (EHS) č. 3924/91

2019/2753(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ITRE

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020

2019/2752(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ITRE

příslušný výbor

Jmenování členky Evropské komise - Kadri SIMSONOVÁ (EE)

2019/0809(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)

2019/0151(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

příslušný výbor

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity

2019/0152(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii

2018/0429(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se evropských programů družicové navigace

2012/0231(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

stanovisko

Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2019/0101(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
ITRE

stanovisko