Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/09247

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Dokumenty v téže složce JURI/8/12714

  AMENDMENTS 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commerciel matters (service of documents)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Dokumenty v téže složce JURI/8/13426

  AMENDMENTS 20 - 84 - Draft report - Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty v téže složce JURI/8/13538

  AMENDMENTS 45 - 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Dokumenty v téže složce JURI/8/13426

  AMENDMENTS 63 - 247 - Draft opinion - European Social Fund Plus (ESF+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/14009

  AMENDMENTS 45 - 330 - Draft opinion - Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Dokumenty v téže složce JURI/8/13033

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 78 - Návrh zprávy - Urychlené řešení obchodních sporů

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13312

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9 - 147 - Návrh stanoviska - kterým se zavádí program Práva a hodnoty

16-10-2018 JURI_AM(2018)629393 PE 629.393v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenty v téže složce JURI/8/13639

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 66 - 303 - Návrh zprávy - Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie

26-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/12902