Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/12902

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21 - 50 - Návrh stanoviska - Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 34 - Návrh stanoviska - Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty v téže složce JURI/8/13337

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 45 - 255 - Návrh stanoviska - o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11961

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 38 - Návrh stanoviska - Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty v téže složce JURI/8/11989

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 15 - 47 - Návrh stanoviska - Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11091

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 37 - 120 - Návrh stanoviska - Obezřetnostní dohled nad investičními podniky

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11911

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17 - 69 - Návrh zprávy - Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/12508

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 11 - Návrh zprávy - Trojrozměrný tisk jakožto výzva v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty v téže složce JURI/8/09065