Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 8 - 85 - Návrh stanoviska - Ukončení sezónní změny času

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/14580

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 19 - 48 - Návrh zprávy - Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/14437

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 40 - 170 - Návrh zprávy - Program Spravedlnost

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenty v téže složce CJ03/8/13979

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 27 - 265 - Návrh zprávy - Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenty v téže složce JURI/8/13264

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 33 - 122 - Návrh stanoviska - Zavádění programu Kreativní Evropa (2021–2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty v téže složce JURI/8/13638

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17 - 87 - Návrh stanoviska - Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13249

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2 - 32 - Návrh stanoviska - Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty v téže složce JURI/8/13226

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 14 - Návrh stanoviska - Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/14158

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 103 - Návrh zprávy - Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/09247

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 40 - 339 - Návrh zprávy - Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Dokumenty v téže složce JURI/8/12817