Evropské občanské iniciativy


Institut evropské občanské iniciativy umožňuje, aby nejméně 1 milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU požádal Evropskou komisi o předložení návrhu právního předpisu v oblasti, která spadá do její působnosti. Organizátoři úspěšných iniciativ jsou pozváni, aby své iniciativy představili na veřejném slyšení v Evropském parlamentu před legislativním výborem příslu

 European Citizens’ Initiative - How it works 

šným pro dané téma. Na této stránce naleznete veškeré informace ohledně slyšení týkajících se občanských iniciativ.