Nejnovější události

Meetings schedule

29-04-2019 - 14:46

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Schůze
02-04-2019 - 14:37
LIBE JURI Schůze
01-04-2019 - 16:35
JURI Schůze

Uvítání

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Tento výbor, který odpovídá za problematiku duševního vlastnictví, se bude ve stávajícím volebním období zabývat reformou předpisů EU v oblasti ochranných známek, obchodního tajemství a budoucnosti autorského práva, čímž naváže na svou předchozí činnost v oblasti správy digitálních práv a autorského práva v informační společnosti.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy