Sdělení členům


Sdělení členům výboru používají výbory ke sdělování informací, pro něž se nehodí žádný z jiných typů dokumentů. Jde například o shrnutí návštěvy delegace, schůze s odborníkem, otázky komisaři nebo zveřejnění obdržené petice.
Přístup ke všem sdělením lze získat pomocí našeho vyhledávače.

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI