Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů

26-11-2018 A8-0396/2018 PE 627.896v03-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13312

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ZPRÁVA o žádosti, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA