Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Nalezené výsledky : 7

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 73 - 272 - Návrh zprávy Autorské právo na jednotném digitálním trhu

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 273 - 472 - Návrh zprávy Autorské právo na jednotném digitálním trhu

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 473 - 672 - Návrh zprávy Autorské právo na jednotném digitálním trhu

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 673 - 872 - Návrh zprávy Autorské právo na jednotném digitálním trhu

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 873 - 996 - Návrh zprávy Autorské právo na jednotném digitálním trhu

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-03-2017