Obecné vyhledávání

Vyhledávání

ZÁPIS - Pondělí, 18. února 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/15279

ZÁPIS - Pondělí, 4. března 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/15471

ZÁPIS - Pondělí, 18. března 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/15531

ZÁPIS - Pondělí, 1. dubna 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/15532

ZÁPIS - Úterý, 2. dubna 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenty v téže složce CJ03/8/15820

ZÁPIS - Pondělí, 19. listopadu 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/12705

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

POZM. NÁVRHY

ZÁPIS - Středa, 20. června 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/12343

ZÁPIS - Pondělí, 24. září 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenty v téže složce JURI/8/12703