Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Stanovisko k právnímu základu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty v téže složce JURI/8/12902

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21 - 50 - Návrh stanoviska - Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 34 - Návrh stanoviska - Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty v téže složce JURI/8/13337

STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty v téže složce JURI/8/11989

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 10. září 2018 - Pondělí, 10. září 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-09-2018