Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 24. září 2018 - Pondělí, 24. září 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty v téže složce JURI/8/13337

STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty v téže složce JURI/8/11989

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 10. září 2018 - Pondělí, 10. září 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-09-2018

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG