Obecné vyhledávání

Vyhledávání

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 18. února 2019 - Úterý, 19. února 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 20. února 2019 - Středa, 20. února 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

POZM. NÁVRHY

Dokumenty v téže složce CJ03/8/13979

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 8 - 85 - Návrh stanoviska - Ukončení sezónní změny času

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/14580

SDĚLENÍ ČLENŮM - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

STANOVISKO - Stanovisko ve formě dopisu k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 4. února 2019 - Pondělí, 4. února 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ERRATA/ADDENDA
ERR01

Dokumenty v téže složce JURI/8/13992